Norske Kunstforeninger arbeider med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i kunstforeningsnettverket, og legger til rette for at foreningene kan bli profesjonelle visningssteder for kunst. Vi tilbyr workshoper og seminarer, vandreutstillinger, rådgivning og setter i gang kompetansehevende tiltak. Våre støtteordninger for frakt, prosjekter og utstyr er med på å sikre at kunstforeningene kan tilby publikum kunstopplevelser uavhengig av hvor i landet man bor. Norske Kunstforeninger arbeider for å synliggjøre kunstforeningenes rolle og behov, både innen kunstfeltet og frivillig sektor.

Hvert år deler vi ut Norske Kunstforeninger debutantpris på Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen og utmerkelsen Årets Kunstforening. Annethvert år planlegger og gjennomfører en lokal kunstforening en nasjonal kunstfestival, etter søknad til Norske Kunstforeninger. Vi utgir også fagtidsskriftet Kunst Pluss.

Kontakt oss

E-post: post@kunstforeninger.no

Telefon: 22 42 20 35

Postadresse: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo

Besøksadresse: Kongens gate 2, 5. etasje, Oslo

Organisasjonsnummer: 971 280 255

Nyhetsbrev

Fyll ut e-postadresse og eventuelt namn for å motta nyhendebrev frå Norske Kunstforeninger. Nyhendebrevet vert sendt ut ein gong i månaden, og du kan når som helst melde deg av tenesta.

© Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Uten hjemmel i lov eller tillatelse fra kunstnerne/BONO kan kunstverk ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Norske Kunstforeninger mottar driftsstøtte fra Kulturrådet.