Norske Kunstforeninger ynskjer alle medlemsforeiningar, samarbeidspartnarar, støttespelarar og alle kunstinteresserte ein strålande fin sommar!

Grunna ferieavvikling held kontoret heilt stengt tre veker i sommar, 17. juli–6. august. Frå 7. august vil det igjen vere folk på kontoret. Du kan sjølvsagt sende e-post til personen du treng å kome i kontakt med, så får du svar når vi er tilbake.

Ved hastesaker i sommar kan ein kontakte direktør Susanne Svenseid på e-post susanne.svenseid@kunstforeninger.no eller mobil 958 76 307.

E-post direkte til tilsette i administrasjonen: