I 2020 og 2021 turnerer Norske Kunstforeningers formidlingsprosjekt om kunst fra Sápmi rundt i 10 kunstforeninger. Her: Outi Pieski, eksempel på tradisjonell duoji på en ny måte. Foto: Outi Pieski

Norske Kunstforeninger støtter blant annet tiltak som formidling av kunst for barn og unge. Her barn på besøk i utstillingen med verk fra Erling Nebys samling i Trysil Kunstforening i 2015. Foto: Torill Odden / Trysil Kunstforening

Ålesund Kunstforening mottok i 2016 prosjektstønad frå Norske Kunstforeninger til kunstformidling for barn. Her frå workshop i monotypi med Randi Kristin Emblem. Foto: Ålesund Kunstforening/KHÅK

Aktuelt

  • Alle
  • Nyheter
  • Journal
  • Kunst Pluss

Hva skjer i kunstforeningene?

  • Jone Skjensvold
  • Ski Kunstforening
  • 01.06.2017–10.06.2017
Last inn flere eventer