Tarateateret, “Entirely Buddha (1994)”, Aase-Hilde Brekke. Foto: Hans Christian Schrøder.

Vil du vite mer om performancekunst? Kunstner, produsent og skribent Aase-Hilde Brekke tilbyr forelesninger om hva performancekunst er, hvordan performancekunst kan læres bort, og om performancekunstneren Marina Abramović.

Hva er egentlig performancekunst?

Samtidskunsten beskrives ofte som performativ og en del kunstnere arbeider også spesifikt med performancekunst i tillegg til andre kunstuttrykk. I forelesningen får du vite mer om opprinnelsen til kunstformen gjennom et historisk tilbakeblikk fra den historiske avantgarden på begynnelsen av 1900-tallet og neoavantgarden fra 1950/60/70-tallet, til den internasjonale kunstarena i vår egen tid. Foto/visuelle eksempler. Andre tema: Forholdet performancekunst og teater, performativitet, body art, happenings, stedsspesifikk kunst, cross-over, mm.

Marina Abramović og The Artist Is Present

I boken Buddha Mind in Contemporary Art av Jacquelynn Baas (red.), Mary Jane Jacob (red.) poengterer forfatterne at få akademiske analyser finnes omkring hvordan og i hvilken omfang buddhismen har påvirket vestlig kunst. Mange kjenner etterhvert til performancekunstneren Marina Abramović (f. 1946), men ikke så mange kjenner til hennes forhold til tibetansk buddhisme. Forelesningen tar for seg forholdet mellom hennes kunstnerskap og buddhismen som tema, med særlig henblikk på performancen The Artist Is Present, på MoMa i New York i 2010. Abramović har gjennom en 40 år lang karriere jobbet med performancekunst i tillegg til foto, installasjoner og video og plasseres gjerne som en representant for body-art og konseptkunst innenfor neoavantgarden.

Hvordan lære bort performancekunst?

Teaching artist er et begrep fra USA, som oversatt til norsk blir kunstnerlærer. Med det menes at den kunstneren som selv utøver en kunstart kan være en som særlig egner seg til å undervise andre fordi man har god kunnskap og erfaringer fra fagfeltet. Allikevel er det å undervise andre en “kunst” og et eget fagfelt, og mange pedagoger ønsker også å lære mer om hvordan man kan få i gang performancekunstprosjekt. Denne forelesningen vektlegger å vise frem prosjekt for barn, ungdom og voksne og vise en metodikk som spesielt egner seg for cross-over prosjekt. Tema som blir berørt: Noen glimt fra kunsthistorien som inspirasjon. Hvordan kan man organisere en workshop i cross-over performancekunst? Vise muligheter for performancearbeid med kropp, stemme, visuelle formelement foto/video/objekter, stedsspesifikk kunst, land-art. Pedagogiske råd og prosjektledelse for kunstforeninger, kunstnere, kunstnerlærere, pedagoger. Opplegget tilpasses målgruppen: barn, ungdom og profesjonelle kunstnere.

Aase-Hilde Brekke. Foto: Peder Klingwall, VIZProAS

Praktisk informasjon

For mer informasjon og bestilling av foredrag, ta kontakt med Aase-Hilde Brekke på mobil 976 48 791 eller post@taramedia.no

Om foredragsholderen

Aase-Hilde Brekke har bred og grundig erfaring med multimediale performanceuttrykk både som aktør, kunstnerlærer og produsent siden 1992. Hun har stor fagkunnskap om – og behersker emnet performancekunst både kunstnerisk og teoretisk som foreleser bla. ved NTNU og for Norsk Kulturskoleråd. Hun deltok i vandreutstillingen Hommage à Iver Jåks (2008-2010), som avsluttet ved Oslo Kunstforening og hun har stilt ut visuell kunst bla. i USA, England, Tyskland. Hun sitter i nasjonalt fagråd for visuell kunst i Norsk Kulturskoleråd, og har fått tildelt forfatterstipend fra NFFO og Fritt Ord for å skrive om performancekunst.