Velkommen til Norske Kunstforeningers digitale møteplass. En plattform for informasjon, diskusjon og samarbeid.
Første mandag hver måned inviterer vi til informasjon og samtale om et eller flere tema.

Det er også mulig å ønske et tema.
Ta kontakt – post@kunstforeninger.no

 

PROGRAM 2024

Fylkesmøter
29. januar kl. 19.00 – 20.00: Videomøte med kunstforeningene i Vestfold og Telemark
05. februar
kl. 19.00 – 20.00: Videomøte med kunstforeningene i Akershus

Åpent for alle styremedlemmer i Norske Kunstforeninger
19. februar kl. 19.00 – 20.00: Årsmøte og avtroppende styre.
– Snart årsmøte. Hva er viktig å huske på?
– Kunnskapsoverføring
– Brukernavn og passord
– Avtroppende styret skal rapportere
– m.m

06. mars kl. 19.00 – 20.00: Barne- og ungdomssatsing Best Practice
06. mars kl. 19.00 – 20.00: Barne- og ungdomssatsing Best Practice
22. april kl. 19.00 – 20.00: Barne- og ungdomssatsing Best Practice

06. mai kl. 19.00 – 20.00: Gjennomført årsmøte, nytt styre og HyperSys