Norske Kunstforeninger arbeider med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i kunstforeningsnettverket, og legger til rette for at foreningene kan bli profesjonelle visningssteder for kunst. Vi tilbyr workshoper og seminarer, vandreutstillinger, rådgivning og setter i gang kompetansehevende tiltak. Våre støtteordninger for frakt, prosjekter og utstyr er med på å sikre at kunstforeningene kan tilby publikum kunstopplevelser uavhengig av hvor i landet man bor. Norske Kunstforeninger arbeider for å synliggjøre kunstforeningenes rolle og behov, både innen kunstfeltet og frivillig sektor.

Hvert år deler vi ut Norske Kunstforeninger debutantpris på Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen og utmerkelsen Årets Kunstforening. Annethvert år planlegger og gjennomfører en lokal kunstforening en nasjonal kunstfestival, etter søknad til Norske Kunstforeninger. Vi utgir også fagtidsskriftet Kunst Pluss.

Norske Kunstforeninger mottar driftsstøtte fra Kulturrådet.

Kontakt oss

E-post: post@kunstforeninger.no

Telefon: 22 42 20 35

Post- og besøksadresse: Kongens gate 2, 0153 Oslo

Organisasjonsnummer: 971 280 255

Nyhetsbrev

Fyll ut e-postadresse og eventuelt namn for å motta nyhendebrev frå Norske Kunstforeninger. Nyhendebrevet vert sendt ut ein gong i månaden, og du kan når som helst melde deg av tenesta.

© Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Uten hjemmel i lov eller tillatelse fra kunstnerne/BONO kan kunstverk ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten.