Norske Kunstforeningers administrasjon har seks ansatte, med variert kompetanse innen kunst, økonomi, organisasjons- og informasjonsarbeid. Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon!

Susanne Svenseid, direktør
Susanne har overordnet faglig, økonomisk og administrativt ansvar. Hun representerer Norske Kunstforeninger utad, overfor offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.

susanne.svenseid@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 95 87 63 07

Anne-Grethe Thoresen, seniorrådgiver
Anne-Grethe er saksbehandler for støtteordningene, kan gi kunstfaglig rådgiving og er ansvarlig for kunstfaglige programmer som Kurator i kunstforeningen og NåDa.

anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 71 52 42

Anne Marit Lunde
Anne Marit er redaktør for magasinet Kunst Pluss

anne.marit.lunde@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 97 53 09 62

Hanne Houen, seniorrådgiver
Hanne har ansvar for økonomi og administrasjon, momskompensasjon for kunstforeningene og utbetaling av støtte.

hanne.houen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 71 93 05 (kontortid mandag, tirsdag, torsdag)

Christian Alex Kiøsterud, kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver
Christian er nettredaktør, og har ansvar for informasjon til interne og eksterne nettverk (bl. a. sosiale media, nyhetsbrev, pressemeldinger). Han har supportfunksjon for medlemssystemet HyperSys og kan gi generell rådgiving til medlemsforeningene.

Christian.kiosterud@kunstforeninger.no
22 42 20 35/ 47 47 32 43

Sten Nilsen, seniorrådgiver 
Sten er ansvarlig for kunstfaglige prosjekter, som Voi voi, vi er på utstilling! og videoprogrammet til Høstutstillingen. I tillegg kan han bistå med generell rådgiving til kunstforeningene og hjelp til medlemssystemet HyperSys.

sten.nilsen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 68 95 94