Norske Kunstforeningers administrasjon har fem ansatte, med variert kompetanse innen kunst, økonomi, organisasjons- og informasjonsarbeid. Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon!

Susanne Svenseid, direktør
Susanne har overordnet faglig, økonomisk og administrativt ansvar. Hun representerer Norske Kunstforeninger utad, overfor offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.

susanne.svenseid@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / +47 958 76 307

Anne-Grethe Thoresen, rådgiver
Anne-Grethe er saksbehandler for støtteordningene, og er ansvarlig for kunstfaglige programmer som Kurator i kunstforeningen og NåDa.

anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
22 42 20 35

Sten Nilsen, rådgiver
Sten er redaktør for Kunst Pluss og har også ansvar enkelte prosjekter, som for eksempel vandreutstillingen Cities of the World.

sten.nilsen@kunstforeninger.no
22 42 20 35

Malin Olivia Dahlberg, rådgiver
Malin har ansvar for informasjon til interne og eksterne nettverk, er nettredaktør og har supportfunksjon for medlemssystem og nettsideløsning.

malin.dahlberg@kunstforeninger.no
22 42 20 35

Hanne Houen, rådgiver
Hanne har ansvar for økonomi og administrasjon, momskompensasjon for kunstforeningene og utbetaling av støtte.

hanne.houen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 (kontortid mandag, tirsdag, torsdag)