Norske Kunstforeningers administrasjon har seks ansatte, med variert kompetanse innen kunst, økonomi, organisasjons- og informasjonsarbeid. Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon!

Susanne Svenseid, direktør
Susanne har overordnet faglig, økonomisk og administrativt ansvar. Hun representerer Norske Kunstforeninger utad, overfor offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.

susanne.svenseid@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 95 87 63 07

Anne-Grethe Thoresen, seniorrådgiver
Anne-Grethe er saksbehandler for støtteordningene, kan gi kunstfaglig rådgiving og er ansvarlig for kunstfaglige programmer som Kurator i kunstforeningen og NåDa.

anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 71 52 42

Hilde Herming, seniorrådgiver (vikar)
Hilde er vikar for Sten Nilsen fra februar 2021, og har blant annet ansvar for prosjektet Voi voi, vi er på utstilling!. Fra 1. mars tiltrer hun også som redaktør for Kunst Pluss.

hilde.herming@kunstforeninger.no
22 42 20 35

Hanne Houen, seniorrådgiver
Hanne har ansvar for økonomi og administrasjon, momskompensasjon for kunstforeningene og utbetaling av støtte.

hanne.houen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 71 93 05 (kontortid mandag, tirsdag, torsdag)

Malin Olivia Dahlberg, seniorrådgiver
Malin er nettredaktør, og har ansvar for informasjon til interne og eksterne nettverk (bl. a. sosiale media, nyhetsbrev, pressemeldinger). Hun har supportfunksjon for medlemssystemet HyperSys og kan gi generell rådgiving til medlemsforeningene .

malin.dahlberg@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 90 22 81 68

 

Sten Nilsen, seniorrådgiver (i permisjon til 1. september 2021)
Sten er ansvarlig for kunstfaglige prosjekter, som Voi voi, vi er på utstilling! og videoprogrammet til Høstutstillingen. I tillegg kan han bistå med generell rådgiving til kunstforeningene og hjelp til medlemssystemet HyperSys.

sten.nilsen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 68 95 94