Norske Kunstforeningers administrasjon har seks ansatte, med variert kompetanse innen kunst, økonomi, organisasjons- og informasjonsarbeid. Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon!

Susanne Svenseid, direktør
Susanne har overordnet faglig, økonomisk og administrativt ansvar. Hun representerer Norske Kunstforeninger utad, overfor offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.

susanne.svenseid@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 95 87 63 07

Anne-Grethe Thoresen, seniorrådgiver
Anne-Grethe er saksbehandler for støtteordningene, kan gi kunstfaglig rådgiving og er ansvarlig for kunstfaglige programmer som Kurator i kunstforeningen og NåDa.

anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 71 52 42

Anne Marit Lunde
Anne Marit er redaktør for magasinet Kunst Pluss

anne.marit.lunde@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 97 53 09 62

Hanne Houen, seniorrådgiver
Hanne har ansvar for økonomi og administrasjon, momskompensasjon for kunstforeningene og utbetaling av støtte.

hanne.houen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 71 93 05 (kontortid mandag, tirsdag, torsdag)

Christian Alex Kiøsterud, kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver
Christian er nettredaktør, og har ansvar for informasjon til interne og eksterne nettverk (bl. a. sosiale media, nyhetsbrev, pressemeldinger). Han har supportfunksjon for IT-løsninger og  medlemssystemet HyperSys og kan gi generell rådgiving til medlemsforeningene.

Christian.kiosterud@kunstforeninger.no
22 42 20 35/ 47 68 31 35

Sten Nilsen, seniorrådgiver 
Sten er ansvarlig for kunstfaglige prosjekter, som Voi voi, vi er på utstilling! og videoprogrammet til Høstutstillingen. I tillegg kan han bistå med generell rådgiving til kunstforeningene og hjelp til medlemssystemet HyperSys.

sten.nilsen@kunstforeninger.no
22 42 20 35 / 47 68 95 94