Her kan du laste ned Norske Kunstforeningers logo, til bruk på nettsider og i trykksaker. Husk å ta med logoen på plakater og trykksaker hvis dere har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger til prosjektet.

Send en e-post til post@kunstforeninger.no dersom du har spørsmål om logobruk, eller trenger et annet filformat.

Presse

Norske Kunstforeninger sender ut pressemeldinger om aktuelle saker og utstillinger på e-post. Dersom du ønsker å motta pressemeldinger kan du gi oss beskjed på e-post.

Pressehenvendelser rettes til:

Susanne Svenseid, direktør
susanne.svenseid@kunstforeninger.no
958 76 307 / 22 42 20 35

Pressebilde av direktør i Norske Kunstforeninger kan brukes fritt, men foto krediteres Norske Kunstforeninger.