Alle kunstforeninger og kunstlag som støtter Norske Kunstforeningers formål om «å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst» kan søke om medlemskap. Medlemskap forutsetter at kunstforeningen driver aktivt, er åpen for allment medlemskap og har et styre valgt av medlemmene på årsmøtet. Enkeltpersoner, bedriftskunstforeninger eller andre organisasjoner/institusjoner kan ikke være medlem i Norske Kunstforeninger.

Medlemsfordeler:

Søknad om medlemskap

For å søke om medlemskap i Norske Kunstforeninger sender foreningen inn følgende:

  • Utfylt søknadsskjema
  • Vedtekter
  • Utstillingsprogram for kommende år
  • Årsmelding og årsregnskap for foregående år
  • Liste over tillitsvalgte/styremedlemmer 
(med kontaktinformasjon som postadresse, telefon, e-post)

I noen fylker finnes fylkeslag, og lokale kunstforeninger som ønsker, det kan også stå som medlem i fylkeslaget. Medlemskap i Norske Kunstforeninger er gyldig når kontingent er betalt. Dersom man ikke lenger ønsker å stå som medlem, må kunstforeningen sende en skriftlig utmelding. Som medlem plikter kunstforeningen årlig å sende inn årsmelding/årsregnskap til Norske Kunstforeninger, rapportere inn statistikk og oppdatere oversikten over styremedlemmer.

Medlemskontingenten er for 2024 kr 2600 i grunnkontingent + kr 21 per medlem pr. år. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Søknaden sendes
 Norske Kunstforeninger
, Øvre Slottsgate 2b, 
0157 Oslo eller på e-post til post@kunstforeninger.no.

Har du spørsmål til medlemskap i Norske Kunstforeninger, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no.

Last ned skjema: