Mål og strategi for Norske Kunstforeninger 2012–2025, vedtatt av årsmøtet 7. mai 2022

 

Visjon
Kunst skaper samfunn

Samfunnsoppdrag
Gjennom kunstforeningene spiller Norske Kunstforeninger en sentral rolle for kunstens plass i utviklingen av livskraftige lokalsamfunn i hele landet. Kunstforeningene er arenaer for refleksjon, fellesskap og identitetsbygging i møte med samtidskunsten.

Verdier
Inkluderende, aktuell, relevant og faglig sterk.

Hovedmål
Styrke Norske Kunstforeninger som paraplyorganisasjon og kompetansesenter, faglig og økonomisk.

Styrke kunstforeningenes vilkår for å drive aktuelle, relevante og tilgjengelige visningssteder for samtidskunst i hele landet, både for publikum og profesjonelle kunstnere.

Delmål:

Rådgiving
Veilede i drift og utvikling av kunstforeningene i kunst- og organisasjonsfaglige spørsmål.

Kunstfaglig kompetansehevning
Arbeide for kunstfaglig styrking av programmering i kunstforeningene

Organisasjonsutvikling
Veilede i etablering av gode rutiner, kvalitetssikring og kunnskapsoverføring.

Økonomi
Synliggjøre kunstforeningenes behov for forutsigbare økonomiske rammevilkår overfor bevilgende myndigheter.

Nettverk
Bidra til etablering av møteplasser for erfaringsutveksling og nettverksbygging, mellom kunstforeningene og med resten av kunstfeltet.

Synliggjøring
Framheve kunstforeningenes viktige rolle som formidlere av samtidskunst i det norske og europeiske kunstfeltet. Synliggjøre kunstforeningenes viktige rolle i det visuelle kunstfeltets økosystem.

Strategiske satsingsområder 2022-2025:

  • Arbeide for å synliggjøre kunstforeningenes viktige rolle i samfunnsutviklingen og deres økonomiske rammevilkår
  • Bidra til å videreutvikle kunstforeningene som aktuelle og relevante visningssteder for alle
  • Styrke Kunstforeningenes kunnskap om samtidskunst
  • Bidra til økt kunnskap om tiltak som kan stimulere rekruttering og publikumsutvikling i kunstforeningene
  • Øke kompetansen om programmering og kuratering i kunstforeningene
  • Arbeide for økt mangfold i medlemsorganisasjonen og i kunstforeningenes programmering