Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet.

Valgkomité 2021–2022:

  • Beate Juell, Toten Kunstforening, beatejuell@hotmail.com
  • Geir Rønning, Rana Kunstforening, g.ronning@signalbox.no
  • Cecilie Nissen, Kristiansand Kunsthall, kontakt@kristiansandkunsthall.no