Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet. Årsmøtet 2019 arrangeres 11. mai i Haugesund, og frist for innsending av forslag til årsmøtet er 11. mars 2019.  

Edel Maria Brynjulfsen Hammerfest Kunstforening edelmaria.brynjulfsen@gmail.com
Trude Lyng Kunsthall Grenland trude.lyng@gmail.com
Aslak Høyersten Bergen Kunsthall aslak@visp.no