Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet. Årsmøtet 2021 arrangeres 24. april i Sandefjord, og forslag til årsmøtet må sendes inn senest 2 måneder før.

Valgkomité 2020–2021:

  • Beate Juell, leder valgkomité, Toten Kunstforening, beatejuell@hotmail.com
  • Aslak Høyersten, Bergen Kunsthall, aslak@visp.no
  • Cecilie Nissen, Kristiansand Kunsthall, kontakt@kristiansandkunsthall.no