Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet.

Valgkomité 2023–2024:

  • Tone Gellein, leder valgkomité.  Land Kunstforening, tgellein@online.no
  • Mona Elin Aarø, Haugesund Kunstforening, monaelinaaro@hotmail.com
  • Hans Nordgård, Bodø Kunstforening, hans.nordgard@outlook.com

Forslag kandidater til nytt styre mailes Valgkomiteen innen 31. januar 2024.