Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet. Årsmøtet 2020 arrangeres 25. april i Oslo, og frist for innsending av forslag til årsmøtet er 25. februar 2020.

Valgkomité 2019–2020: