Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet.

Valgkomité 2024–2025:

Forslag kandidater til nytt styre mailes Valgkomiteen innen 31. januar 2024.