Jan Kokkin tilbyr foredrag om samtidskunst og kunsthistorie.

Kunsthistoriker Jan Kokkin tilbyr kunstforeningene flere forskjellige foredrag om temaer både innen samtidskunsten og eldre kunsthistorie. Her finner du et utvalg av foredragene han kan tilby.

Gerhard Munthe – eventyrlig design

Gerhard Munthe (1849-1929) gjorde sin største og viktigste innsats som designer og regnes i dag som en betydelig Art Nouveau-kunstner og en forløper for modernismen. Kunsthistoriker Jan Kokkin, som er en av kuratorene for den store utstillingen Gerhard Munthe – Eventyrlig design i Nasjonalgalleriet fra 8.juni til 2.september 2018 tar i dette foredraget for seg kunstnerens betydning for kunstindustrien i Norge og for utviklingen av en særpreget design basert på gammel norsk folkekunst. Munthe utførte forlegg for billedvev, tapeter, porselen, sølv og møbler. En viktig del av hans design var de rundt 20 rominteriørene med veggmalerier, brystninger, glassmalerier og møbler han utførte. De største og viktigste er Eventyrværelset på Holmenkollen Turisthotell og Håkonshallen i Bergen, som begge gikk tapt i brann.

Trollebotten, akvarell, 1982, Gerhard Munthe

Karikaturer – uskyldig moro eller blodig alvor?

Foredraget er en kunsthistorisk gjennomgang av karikaturtegningens historie. Karikaturtegninger har gledet og provosert helt siden antikken, men de siste årene har de såkalte “Muhammed-karikaturene” ført til en tilspisset konflikt mellom muslimer og kristne. Fra et vestlig synspunkt blir karikaturene sett på som et uttrykk for en ubegrenset ytringsfrihet mens mange muslimer oppfatter dem som en grov krenkelse av sin religion. Islams utbredte ikonoklasme (billedfiendtlighet) har i liten grad vært fremme i debatten omkring “Muhammed-karikaturene” og må ses som en bakgrunn for mange muslimers reaksjon. Men muslimene er ikke den eneste folkegruppen som har vært mål for karikaturtegnernes skarpe penn. Særlig jødene har gjennom århundrene blitt utsatt for hets gjennom karikaturen.

Hva er kunst?

Kunstbegrepet slik det har utviklet seg fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Foredraget tar utgangspunkt i kunstnere som Paul Cézanne, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Yves Klein, Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Rirkrit Tiravanija og Tino Sehgal og retninger som kubismen, dadaismen, pop-kunst, minimalisme, konsept-kunst og relasjonell kunst. Et sentralt begrep for å forstå hva som skiller kunst fra ikke-kunst er den såkalte institusjonelle kunstteorien utviklet av de amerikanske kunstfilosofene George Dickie og Arthur Danto.

Vincent van Gogh – bare gal eller en original kunstner?

Foredraget tar for seg mytene omkring van Gogh som en gal, ensom, misforstått og fattig kunstner som bare solgte ett bilde mens han levde. Van Goghs kunst settes inn i en internasjonal sammenheng der også den norske kunstneren Hans Heyerdahl har en viktig plass som en av van Goghs støttespillere tidlig i hans karriere. Men var van Gogh virkelig en så original kunstner som enkelte hevder?

Edvard Munch og hans samtid

Foredraget tar for seg Edvard Munchs arbeider sett i forhold til samtidig norsk og internasjonal kunst. Foredraget utdyper enkelte temaer i Munchs kunst og ser på forbindelsene til verker av blant andre Christian Krohg, Gerhard Munthe og Eilif Peterssen og til utenlandske kunstnere som Paul Gauguin, Fernand Khnopff, Felicien Rops, James Ensor og Max Klinger.

Odd Nerdrum - kitschmaler eller modernist?

Odd Nerdrum blir ofte oppfattet som en konservativ kunstner som går bakover i historien for å finne inspirasjon til sin kunst. Selv om formen er gammelmodig inneholder likevel Nerdrums kunst aktuelle samtidstemaer og sivilisasjonskritikk. Kan vi dermed kalle ham en radikal og samfunnskritisk modernist?

Praktisk informasjon

  • Foredragene varer ca. 60 minutter og er ledsaget av digitale lysbilder. Dette forutsetter at oppdragsgiver kan stille datamaskin og projektor til rådighet. Kokkin kan og holde kurs i norsk også internasjonal kunsthistorie (4–5 kurskvelder à 2 timer).
  • Ønsker dere kunstforedrag, ta kontakt med Jan Kokkin, 970 64 862 eller på mail jkokkin@gmail.com

Om foredragsholderen

Jan Kokkin er frilans kurator, kunstkritiker og forfatter. Han er mag.art i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har i mange år vært kunstkritiker i Dagens Næringsliv og Morgenbladet og daglig leder for Kunst på Arbeidsplassen frem til 2009. Kokkin har dessuten utgitt biografier om maleren Eilif Peterssen og billedhuggeren Mathias Skeibrok. Han har også skrevet bøker om Gerhard Munthes dekorative kunst og vært medforfatter av Eros i Gustav Vigelands kunst og Rodin og Norge. Kokkin har også erfaring som kurator for utstillinger av norsk og internasjonal kunst.