Først ute i Oslo Kunstforenings 180-års jubileum var utstillingen As Spaces Fold, Companions Meet, med den norske London-baserte kunstneren Eline McGeorge.

I utstillingen As Spaces Fold, Companions Meet utgjør folder en rød tråd visuelt og tematisk. Tittelen henviser også til science fiction-inspirerte reiser i tid og rom der en rekke fiktive og virkelige karakterer møtes og settes sammen til nye konstellasjoner. Alienasjon og hybridisering er gjennomgående trekk hos karakterene som befolker disse arbeidene.

Eline McGeorges arbeider spenner mellom det helt abstrakte og det helt konkrete og dokumentariske. Demokratiske og miljørelaterte problemstillinger, så vel som feministisk idéarv og science fiction inngår alle i McGeorges tematikk. Gjennom tegning, animasjon, collager, kunstnerbøker og en særlig interesse for folder, som nevnt ovenfor, piksler og vevnad, settes tematikkene sammen. Tegningen utgjør ofte utgangspunktet og er et sentralt medium for idéutviklingen i McGeorges produksjon og i denne utstillingen.

Fra Eline McGeorges utstilling As Spaces Folds, Companions Meet i Oslo Kunstforening. Foto: Oslo Kunstforening

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.