Films med Ane Hjort Guttu var festivalutstillingen 2018 i Tromsø Kunstforening. Under TIFF, Tromsø Internasjonale Filmfestival, viser Tromsø Kunstforening hvert år en større mønstring av en kunstner som arbeider med bevegelige bilder.

Utstillingen Films kombinerte for første gang Guttus filmer med et utvalg av hennes tekstarbeider. Guttu har arbeidet intensivt med både tekst og film siden begynnelsen av sin karriere. Utstillingen søkte å se sammenhenger mellom kunstnerisk arbeid med tekst og med filmfortelling, og hvordan begge former skaper dokumentariske så vel som imaginære rom. Gjennom tekst- og bildekomposisjoner skaper Guttu forskyvninger og vendinger som utrykker noe større: “Jeg skulle gjerne sett at kunsten kunne “frigjort seg fra seg selv”, så vi kunne opplevd den som et uttrykk for det menneskelige som bor i oss alle, og som alle har tilgang til.”

Guttus kunstnerskap kretser rundt makt og motstand mot makt. Hun observerer nøye hva slags strukturelle og sosiale betingelser som muliggjør eller forhindrer deltakelse, eierskap og politisk handling. Flere av hennes arbeider, både filmer og tekster, tar for seg enkeltpersoner og deres individuelle kamper i møte med institusjoner, arbeid, utdanning eller politikk. Med humor og en særlig oppmerksomhet på detaljer, undersøker hun også sin egen rolle; kunstnerrollen, dens paradoksale trekk og relasjon til samfunnet.

Fra Ane Hjort Guttu´s utstilling Films i Tromsø Kunstforening. Foto: Matti Aikio

I tillegg til utstillingen Films ble det utgitt en omfattende antologi på norsk og engelsk med tittelen Ane Hjort Guttu: Tekster, samtaler, manus, redigert av Rike Frank i samarbeid med kunstneren. Denne ble publisert i mars 2018 og samler et stort utvalg av Guttus publiserte og upubliserte tekster. Boka inngår i en kuratorisk tradisjon der man behandler den trykte teksten som utstillingsmateriale i et «boklig rom», og den legger vekt på den nære forbindelsen mellom bilde og tekst som kjennetegner Guttus arbeider.

I forbindelse med utstillingen ble det arrangert en kunstnerpresentasjon med Ane Hjort Guttu på Kunstakademiet i Tromsø.

Ane Hjort Guttu (f. 1971) er billedkunster, skribent og filmskaper bosatt i Oslo. Kuratorer for utstillingen var Rike Frank og Leif Magne Tangen.

Fra Ane Hjort Guttu´s utstilling Films i Tromsø Kunstforening. Foto: Matti Aikio