Kontrasten til der jeg satt å beskuet de, fra et varmt kjøkken med bordet fylt av mat i et av verdens lykkeligste land, kan knapt bli større. Jeg ble fylt av vemmelse og ubehag. … Jeg bestemte meg for å vise de fram. Ta de ut av bildet. Jeg startet å lage de jeg så klarest. Ellen Solberg

Fra Ellen Solbergs utstilling Grensene i Vadsø Kunstforening. Foto: Randi Sjølie

Ellen Solberg kom til Vadsø med kunstutstillingen Grensene. Utstillingen besto av små skulpturer og grafikk og kommenterer faktiske hendelser i dagens samfunn. Mennesker på flukt over grenser, på flukt fra krig, sult, fattigdom eller politisk undertrykking. Verket Over Storskog, som viser 19 syklende migranter over grensen i Kirkenes, ble laget spesielt for utstillingen i Vadsø. Flyktningeproblematikken er spesielt aktuell i Vadsø, en by med en stor del nye innvandrere og flyktninger fra hele verden.

Ellen Solberg har i flere år fulgt migrasjonsmønstre og forsøkt å skildre enkeltmenneskene i hendelsene. Hun former sine små mennesker i lufttørket leire, som er en kopi av virkelige mennesker. Solbergs varme fargerike skulpturer synliggjør enkeltindividene og står som en kontrast til den kalde transkulturelle ignoransen overfor folk på flukt.

Verket På grensen ble til etter et bilde i avisen. Et bilde av 30 000 syrere som sto fast på grensen til Jordan i ingenmannsland.

Mennesker blir tatt ut av andre bilder og i utstillingen var migranter, på motorveien fra Danmark til Sverige i håp om å søke asyl der, i leire i verket Gående folk, båtflyktinger på vei fra Afrika til Europa i verket Blå oppbevaringsboks , og ikke minst migranter som syklet over grensen på Storskog høsten 2015 i verket Over Storskog.

Fra Ellen Solbergs utstilling Grensene i Vadsø Kunstforening. Foto: Randi Sjølie

Ellen Solberg stilte til kunstnersamtale på åpningen av utstillingen. Byens yngre befolkning fikk også møte henne gjennom Vadsø kunstforenings tilbud gjennom Den kulturell skolesekken. Det ble workshop med Ellen Solberg og arbeid i leire for hele kommunenes 4.trinn. Utstillingen gjorde et inntrykk på elevene som fikk lage seg selv i leire.