Lørdag 14. mars skulle Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour åpnet i Kunsthuset i Ørsta, der Volda og Ørsta Kunstlag driver virksomheten sin. Utstillingen rakk å bli ferdig montert, men har siden vært stengt. Inntil videre vil bildene bli hengende, i håp om at publikum om ikke lenge vil få mulighet til å oppleve utstillingen.

Simple Rules #13, fra Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour i Volda og Ørsta Kunstlag. Foto: Jone Skjensvold

Jone Skjensvold jobber med maleri i serier utførte i olje på lerret. I Kunsthuset viser han bilder fra de nye seriene Simple Rules og True Colours. Etter mange år med søken i et non-figurativt billedpråk har Skjensvold utviklet en egen metode som gjør at han i arbeidsprosessen kan ha fokus på det som er essensielt for han; den nøyaktige fargeblandingen, relasjoner mellom fargene, og farge som bærer av et emosjonelt innhold.

I sin nyeste serie True Colours er han på jakt etter fargekombinasjoner som setter en stemning, som lyset i et landskap, eller uttrykker et sinnelag, som ved lyssetting av en portrettert person. Bildene er oppbygd av fem horisontale fargefelt, med illusjonen av et transparent lag i den ene enden av billedflaten. De fem fargene er i dette feltet innbyrdes like, men blir alle forskjøvet til en annen del av fargeskalaen, litt som ved forandring av toneart i et gitt stykke musikk. Som tittelen peker på handler det om sanne farger. Dette refererer til at de i utgangspunktet er samplet fra omgivelsene, men også til betydningen av sanne farger på engelsk, nemlig det å vise sitt sanne jeg. Begge deler transponert eller forskjøvet, som et landskap eller et portrett, satt i et annet lys.

I billedserien Simple Rules har Skjensvold benyttet virkemidlene overlapping, transparens, og illusjon av rom. I utforskning av ulike fargekombinasjoner har han søkt etter optimale fargeklanger. Ved blandingen er det absolutt nøyaktighet som gjelder og veldig lite å gå på før illusjonen brytes. Komposisjonene, de enkle perspektiviske opptegningene, er til for å skape resonansrom der fargene kan vibrere. Han ønsker at sammensetningene av former mot bakgrunn, deres innbyrdes proporsjoner og fargeintensitet, skal gi betrakteren opplevelsen av helhetlige og harmoniske klanger.

True Colors # 6, fra Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour i Volda og Ørsta Kunstlag. Foto: Jone Skjensvold

Inspirasjonskilder til fargevalg finner Jone Skjensvold i omgivelsene, kanskje først og fremst i naturen, fra himmelens lys til fargekombinasjoner som oppstår i små detaljer. Han har bosatt meg på Stad, som regnes for å være Norges mest værharde sted, helt ytterst i havgapet. Her beveger skyene seg fort, og det medfører store forandringer i lyset som streifer over havet og landskapet. Ute har han kamera med seg til enhver tid, og det er ofte virkningen av hvordan et motiv blir lyssatt som gjør at det fanger hans interesse. En farges variasjon, opplyst og i skygge. Solens gjennomlysning av kronbladene til en blomst eller trærnes bladverk, eller stråler som bryter havoverflaten i klart og grunt vann.

Jone Skjensvold (f. 1967, i Bergen) har kunstutdanningen sin fra blant annet Universitetet i Bergen, Kunstskolen i Stavanger og Statens Kunstakademi i Oslo, og han har deltatt på en lang rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger i inn- og utland. Skjensvold bor og arbeider helt ytterst i havgapet i Drage på Stadlandet.

Ønsker du å komme i kontakt med Volda og Ørsta Kunstlag, finner du informasjon her: voldaogorstakunstlag.com

Fra Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour i Ørsta, Volda og Ørsta Kunstlag. Foto: Jone Skjensvold

Fra Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour i Ørsta, Volda og Ørsta Kunstlag. Foto: Jone Skjensvold

Fra Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour i Ørsta, Volda og Ørsta Kunstlag. Foto: Jone Skjensvold

Fra Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour i Ørsta, Volda og Ørsta Kunstlag. Foto: Jone Skjensvold

Fra Jone Skjensvolds utstilling Guided by Colour i Ørsta, Volda og Ørsta Kunstlag. Foto: Jone Skjensvold