Monumentale verk og tekstile materialer var fellesnevner for de tre kunstnerne, Hanne Friis, Aurora Passero og Tobias-Alexander Danielsson, i utstillingen Hengende Hager i Kunsthall Grenland.

Utstillingens tittel refererer til de mytiske hengende hager i Babylon, kjent som ett av verdens syv underverker, beskrevet som en overdådig labyrint av arkitektoniske strukturer og bugnende hager. I motsetning til de andre seks underverkene som alle er konkrete byggverk vi vet har eksistert, er Babylons hengende hager mest sannsynlig en hybrid av historiske fakta og fri fantasi. Blandingen av det menneskeskapte, det naturskapte, fakta og fantasi åpner opp for et vell av individuelle tolkninger rundt et mulig paradisisk sted.

Fra utstillingen Hengende Hager i Kunsthall Grenland. Foto: Christian Øen

Utstillingen Hengende Hager var ikke en illustrasjon på Babylons hengende hager, men en sammenstilling av tre individuelle installasjoner laget spesifikt med tanke på kunsthallens luftige lokaler. De utstilte verkene var svært ulike i form, ide og uttrykk, men har et felleskap i det materialbaserte og håndgjorte. Arbeidene forholdt seg fleksibelt til rommets muligheter og begrensninger og skapte sammen et abstrakt organisk landskap hvor publikum kunne bevege seg fritt mellom og under de ulike objektene.

Elise Storsveen var kurator for utstillingen. Utstillingen var støttet av Norsk Kulturråd.

Fra utstillingen Hengende Hager i Kunsthall Grenland. Foto: Christian Øen

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.