– Jeg har de siste årene konsentrert min praksis omkring maleriet, der jeg i en serie verk undersøker både form og mimesis, i forholdet mellom materiale og motiv, mellom avbildningen og det avbildede.

Fredag 24. januar 2020 åpnet utstillingen Fluid Pose av kunstneren Kenneth Varpe i Bryne Kunstforening. Utstillingen viser en serie med minimalistiske og fargerike malerier som Varpe har arbeidet med de siste årene. Ved første øyekast kan maleriene fremstå som abstrakte, men kunstneren selv kaller dem for flate imitasjoner.

I samtale med kunsthistoriker og daglig leder for Rogaland Kunstsenter, Helga Nyman, under åpningen forteller han at han siden barndommen har vært fascinert av maleriets mimetiske kapasitet; At maleriet kan fremstå som en virkelighetstro gjengivelse av noe, mens det egentlig “bare” er maling. Varpe har dermed søkt å la malingen få være maling, som en imitasjon av seg selv.

Samtale mellom Kenneth Varpe og kunsthistoriker Helga Nyman under åpningen av Fluid Pose 24. januar 2020. Foto: Bryne Kunstforening

"Painting at a dead end"

Varpe tok en bachelorgrad i maleri på Gray´s School of Art i Skottland, men forteller under samtalen på åpningen at han stoppet å male etter endt utdanning, og at han skrev sin bacheloroppgave om maleriets død, “Painting at a dead end”. Årsaken var at han ikke lengre var i stand til å se hva maleriets oppgave skulle være.

– Hva var det det kunne gjøre på det tidspunktet, som ikke allerede var gjort?

Varpe er ikke den første som stiller spørsmål rundt maleriets funksjon i dagens samfunn. Etter at modernismen på midten av 1900-tallet testet maleriets muligheter til det ytterste, har mange hevdet at maleriet ikke lengre evner å være nyskapende. Etter dette har maleriet støtt og stadig blitt erklært for dødt. Varpe hevdet i samtalen at maleriet likevel besitter en tiltrekningskraft, og at han selv opplever begeistring i møte med maleri.

– Noe av denne begeistringen skyldes ofte en fornemmelse av en slags melankoli tror jeg, ved at maleriet bærer med seg sporene av et annet menneske – det er som et frossent imprint av en materiell interaksjon som en gang fant sted, men som nå har opphørt.

– Så om vi snakker om “maleriets mulighetsrom”, så er det nok slik at når jeg nå har nærmet meg maleriet igjen, så er det uten en ambisjon om nødvendigvis å plassere det i en bestemt samtidig diskurs – det er ikke lengre like viktig for meg å oppleve at det jeg gjør er “NÅ”, men derimot at jeg opplever at det kjennes relevant og levende – for meg – nå.

Hele samtalen mellom Kenneth Varpe og Helga Nyman er trykket i utstillingskatalogen til Fluid Pose.

"Untitled (composition in colour) #4" (2018). Akryl og blyant på ubehandlet lin, 60cm x 80cm

Kenneth Varpe (f. 1978) er en norsk billedkunstner fra Klepp i Rogaland. Hans kunstneriske praksis består i en rekke teknikker, fra video til tegning og installasjoner, men har de siste årene vært konsentrert rundt maleriet. Varpe har en bachelorgrad i maleri fra Grays School of Art & Design og en mastergrad i billedkunst frå Chelsea College of Art & Design. Parallelt med egen praksis har Varpe blant annet vært med på å starte opp og drive eget prosjektrom, og har hatt flere styreverv, tidligere i Kunsthall Stavanger, og nå i Unge Kunstneres Samfund og Billedkunstnernes Vederlagsfond. Varpe bor og arbeider i Oslo og Stavanger.

Utstillingen har mottatt prosjektstøtte av Norske Kunstforeninger.