Ulla Schildt stilte ut fotografier, objekter og film, som alle tok for seg det å reise, en reise til et sted som nødvendigvis ikke eksisterer. Utstillingen utforsket den andre, det fjerne, og det eksotiske: Landskapet som eksisterer i vår bevissthet, ikke i den fysiske, målbare verden.

Fra Ulla Schildts utstilling Lengselen etter det ubevisste landskap i Heimdal Kunstforening. Foto: HeimdalKunstforening

I utstillingen kombinerte kunstneren materiale fra forskningsreiser, gamle illustrasjoner og kasserte objekter sammen med egne verk. Ytterpunktene i utstillingen, nord og sør, kunne forstås på ulike måter, som et geografisk, politisk eller symbolsk begrep, alt etter betrakterens ståsted og behov. Det ble holdt en samtale/omvisning på åpningen med Ulla Schildt.

Fra Ulla Schildts utstillingLengselen etter det ubevisste landskap i Heimdal Kunstforening. Foto: Heimdal Kunstforening