Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen arbeider med stedspesifikke prosjekter. I Skiens Kunstforening var det åpne rommet i Ibsenhuset som utgangspunktet, og eksisterende betongsøyler var et element i installasjonen. Utstillingen Living in the beginning of times var en del av Nasjonal kunstfestival, Greenlightdistrict. 

Kunstnerne bodde og arbeidet frem prosjektet i regionen og hadde et lengre produksjonsopphold på Norcem i Brevik i forkant av utstillingen. Med utgangspunkt i oppholdet ved Norcem og Ibsenhuset som utstillingsrom, ble betong det valgte materiale. Materiale som ble brukt sammen med andre elementer fra området. Kunstnerne reiste rundt og fantsæregenheter for Grenland, som helleristninger, spesifikke plantearter med mer.

Med installasjonen Living in the beginning of times ville Bobrikova og de Carmen se nærmere på effektene av kapitalismen og dens innvirkning både på enkeltpersoner og sosiale systemer, spesielt innenfor området industriell produksjon. Man kan bruke begrepet ruin-estetikk etter en svunnen sivilisasjon og installasjonen refererte både til starten på den industrielle revolusjonen, og vår tids overgang til en vitenskapelig-teknologisk revolusjon.

Fra utstillingen Living in the beginning of times i Skiens Kunstforening. Foto: Ole Morten Eyra

Installasjonen ble laget av organiske materialer, som planter, mikroorganismer og jord fra lokalområdet, og produkter fra moderne industri for å gjenspeile og uttrykke de ulike epokene. Midtpunktet ble en søyle av betong og plastikk, som ved hjelp av projektorer viste tredimensjonale grafiske fremstillinger av statistikk på bærekraft innenfor teknologi, industri og økologi på lokalt og nasjonalt nivå. Denne søylen inneholdt også referanser til områdets historie, som helleristningene på Fossum. En syntese av mange ingredienser som vokste frem, bokstavelig talt, i Skiens Kunstforening.

Living in the beginning of times var Skiens Kunstforenings utstilling under kunstfestivalen Greenlightdistrict. Festivalen tok utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i Grenlandsområdet, en region i endring, hvor nedbyggingen av tradisjonell industri erstattes av innovative prosjekter innenfor teknologi, IT, bærekraft og økologi. Nasjonal kunstfestival initieres annethvert år av Norske Kunstforeninger og forskjellige kunstforeninger står hver gang for arrangementet. Greenlightdistrict var et samarbeid mellom Skiens kunstforening, Kunsthall Grenland, Telemark kunstsenter og Spriten kunsthall.

Fra utstillingen Living in the beginning of times i Skiens Kunstforening. Foto: Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen

Fra utstillingen Living in the beginning of times i Skiens Kunstforening. Foto: Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.