Marit Aanestad viste en utstilling spesielt laget for, og inspirert av, storsalen i Haugesund Billedgalleri. Salen er et mektig, monumentalt rom med en skrå vegg, overlys og lyssjakt til hagen.

Marit Aanestads arbeidsfelt er installasjoner i rom og hun arbeider med lys, farge og bevegelse. «Den lange veggen i Kunstforeningens store sal, på hele 18 meter, har utfordret meg»,  sier Aanestad. Her har hun laget en stor collage av malte pleksiplater.

Aanestad sammenstiller det planlagte mot det tilfeldige, det ordnede mot det kaotiske. Hun bygger installasjoner med et sett elementer, og lar rommet og lyset virke med i utformingen. Rammene er lagt i forkant og oppstillinger er prøvd ut. Arbeidet med collagen foregår i gallerirommet: «Å skape og utforme verk på denne måten, i begrenset tid og in situ, gir en ekstra dimensjon til arbeidet og en nerve for meg som kunstner», sier Marit Aanestad. Resultatet er et stedsspesifikt og unikt verk for veggen og for gallerirommet.

Fra utstillingen Objects and Circumstances, installasjon, 2016, Marit Aanestad. Foto: Haugesund Kunstforening / Gunvor Saltvik

Aanestad viser også tre skulpturer i marmor fra Carrarra og Brasil, anskaffet i 1999 under et opphold ved Studio Sem i Pietrasanta.

Marit Aanestad har utdannelse fra Kunst- og håndverksskolen i Hannover (1993-94), fra Vestlandets Kunstakademi (1989-94) og fra arkitektavdelingen ved NTNU (1969-74). Hun har jevnlig vist arbeidene sine i separat- og gruppeutstillinger. Kunstneren har utført mange utsmykningsoppdrag rundt om i landet, både som bildende kunstner og som konsulent. Marit Aanestad er innkjøpt til Stavanger kunstmuseum, Norsk Kulturråd og en lang rekke bedrifter.

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.