– I arbeidene som vises her forsøker jeg å behandle fargen som et meningsbærende element, noe som tilfører den gjentagende komposisjonen nytt innhold - et forsøk på å se på nytt det som allerede er sett. Over tid påvirker livserfaringer mitt kunstnerskap, og dernest mine veivalg, sier Esther Maria Bjørneboe.

Fra Esther Maria Bjørneboes utstilling Re-Novasjoner, serie 2 i KHÅK Kunsthall. Foto: KHÅK Kunsthall/Ålesund Kunstforening

Utstillingen består av akrylmalerier på polykarbonat og gouashe på papir. Verkene er en del av et arbeide som begynte tre år tilbake. Første del av serien “Re-Novasjoner, serie 1” ble vist på Galleri Semmingsen i Oslo, september 2016.

I arbeidene som vises her forsøker jeg å behandle fargen som et meningsbærende element, noe som tilfører den gjentagende komposisjonen nytt innhold – et forsøk på å se på nytt det som allerede er sett. Over tid påvirker livserfaringer mitt kunstnerskap, og dernest mine veivalg. Min interesse for det abstrakte bildet anser jeg som en direkte konsekvens av behovet for et fortolkningsarbeid av virkeligheten jeg stadig befinner meg i. Et naturlig utgangspunkt for disse “Re-Novasjonene” (ny-bearbeidelsene), er mitt forhold til atelier-rommet – lageret med gamle arbeider, skisser og ikke minst kunstbøkene med verkene til mine forbilder. Disse bestanddelene er som tilstedeværende, men likefullt lukkede beholdere, med tanker og valg jeg har gjort tidligere (noen mange år tilbake) og som jeg hver dag arbeider med konsekvensen av. Det har derfor opparbeidet seg et ønske om å se nærmere på, og behandle disse konkrete “utløserne” for, om mulig, å få et fornyet blikk på hva persepsjon og billeddannelse betyr for meg.

Jeg jobber serielt. Det siste bildet i en serie av arbeider er som oftest en begynnelse på neste. Denne vandringen fra bilde til bilde gjør at jeg forholder meg til en relativt streng komposisjonstematikk, som ofte refererer til hukommelse og erfaring, samtidig som daglige behov og inntrykk spiller inn. Måten jeg har behandlet persepsjoner og inntrykk på opp igjennom årene har fått svært forskjellig formal fremstilling i billedflaten, men stort sett fremstår maleriet i en abstrakt fremtoning, noe som kan begrunnes i en stor nysgjerrighet og interesse for det koloristiske og maleriets uforutsigbarhet. Maleriet som forskning.

Esther Maria Bjørneboe August 2018

Fra Esther Maria Bjørneboes utstilling Re-Novasjoner, serie 2 i KHÅK Kunsthall. Foto: KHÅK Kunsthall/Ålesund Kunstforening

Kunstnerens nettside: www.esthermaria.no

Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend /Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst.