The Child as Teacher: Art and Radical Pedagogy inneholdt verk som rettet oppmerksomheten mot forholdet mellom kunst og radikal pedagogikk. Til utstillingen hadde kurator Jaroslav Andel satt sammen verk av kunstnerne Eva Bakkeslett, Luis Camnitzer, Priscila Fernandes, Michael Joaquin Grey, Ane Hjort Guttu, Markus Kayser, Eva Kotátková, James Mollison, Petr Nikl, Renzo Piano, Calvin Seibert og Society for a Merrier Present.

Kunstnernes som deltok på utstillingen anser utdanning som et kritisk område i vårt moderne samfunn, og  vurderer kreativitet til å være en integrert del i læringsprosessen. Utstillingen var inspirert av paradokset om at barns læringskapasitet avtar så snart de begynner på skolen, og fremmer en overbevisning om at kunst, vitenskap, utdanning og demokrati har vært gjensidig avhengige av hverandre opp gjennom historien. Det nåværende utdanningssystemet bygger på opplysningstiden og det industrielle samfunnet, og bærer på en institusjonell arv om disiplin og kontroll. På den andre siden har reformasjoner innen progressiv og radikal pedagogikk bidratt til å fremme ideer om frihet og likhet – ideer hvor kunst og kreativitet spiller en viktig rolle.

Prosjektet var basert på et samarbeid mellom ledende internasjonale kunstnere, forskere og lærere, og inneholdt kunstverk, arkiv- og dokumentarisk materiale. I tillegg ble det arrangert en rekke offentlige arrangementer som workshops, diskusjoner og foredrag.

Fra utstillingen The Child as Teacher: Art and Radical Pedagogy i Kunthall Stavanger. Foto: Kunsthall Stavanger

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.