I utstillingen på Trondhjems Kunstforening viste Lona Hansen en stedssensitiv, midlertidig installasjon og collage. Arbeidene er en undersøkelse av møtepunktet mellom immateriell og konkret form, fravær og tilstedeværelse, det subtile og monumentale. Tittelen referer til kunstnerens subtile inngrep, både i billedflaten og i rommet, og hvordan disse motsetningene skaper forstyrrelser og dermed også oppdagelser

Lona Hansen arbeider med installasjoner, skulpturer og collager der bevissthet og fysisk erfaring i relasjon til materialet og rommet er overordnet tematikk. Arbeidene lages ofte med utgangspunkt i stedet de skal vises og med subtile materialer som gir seg til kjenne ved bruk av rommets egenskaper, lys og betrakterens bevegelser i rommet. Ved hjelp av et redusert formspråk skapes temporære rom, både materielt og mentalt.

Fra utstillingen Untitled Incisions i Trondhjems Kunstforening. Foto: Trondhjems Kunstforening

Lona Hansen (f. 1988 i Oslo) bor og arbeider i Oslo. Hun har bachelor i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (2012) og mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). Hun har tidligere deltatt i utstillinger ved bl.a. Gråmølna/ Trondheim Kunstmuseum, Hordaland kunstsenter, One Night Only / UKS og Stiftelsen 3,14. Hansen har mottatt en rekke stipend og hennes arbeid har blitt innkjøpt av NTNU.

Fra utstillingen Untitled Incisions i Trondhjems Kunstforening. Foto: Trondhjems Kunstforening

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.