Utstillingen While Sorting out Nails er resultatet av en langvarig kontemplativ undersøkelse, hvor Trondhjems Kunstforenings bygning, en historisk bygning i Trondheim, spiller rollene både som scene og aktør. Undersøkelsen startet i 2018 da Enrique Roura jobbet som kulturaspirant i Trondhjems Kunstforening.

Fra Enrique Rouras utstilling While Sorting out Nails i Trondhjems Kunstforening. Foto: Trondhjems Kunstforening

Basert på hans tilgang til og involvering i bygningen, foreslo kunstneren en idé til et utstillingsprosjekt. Prosjektet, som over tid har utviklet seg, er et forsøk på å undersøke hva kontekst egentlig er. Hva oppstår i møtet mellom hus og mennesker med forskjellige intensjoner og makt? Hva har økonomiske rammer å si? Hva oppstår når et hus med kulturhistorisk verdi skal utvikles? Og hva er konsekvensene av huset som et møtested mellom menneskers ulike levesett og natur? Trondhjems Kunstforenings bygning er mer enn seg selv – den representerer noe større som er skapt av mennesker. Resultatet av ideen er en utstilling som består av fire forskjellige og uavhengige verk, som samtidig er sammenflettet og komplementære til hverandre.

«Over en toårsperiode vil jeg oppleve av den daglige rytmen til huset, dets pust, stemmene til materialene og rommenes historie. Jeg vil utvikle et personlig forhold til veggene, vinduene, dørstokkene, og dørene – med hele objektet som er representert av selve bygningen. (-) Resultatet av denne to årsperioden, vil ta formen av huset, vil fylle de tomme rommene med sin egen lyd, eget lys, egne farger og materialer. Denne stedspesifikke installasjonen lages ut fra selve bygningen, fra dens uttrykk og er nesten som et selvportrett av huset» (Fra Enrique Rouras opprinnelig forslag fra 2018, oversatt av TKF.)

Helt fra starten har prosjektet vært tvetydig og åpent, fleksibelt og progressivt. Det er unnfanget som en kontemplativ undersøkelse som har latt seg utvikle overtid, og undersøkelsen har vært i kontinuerlig samtale mellom menneskene i bygget, bygningen i seg selv og kunstneren.

Resultatet etter de nesten to årene som Enrique Roura holdt til i huset er et arkiv med bilder, historiske dokumenter, tekster og minner. Resultatet er også en utfyllende arkitektonisk beskrivelse av bygningen i form av arkitektoniske tegninger som inneholder konstruktive detaljer, materialbruk og størrelser. Med denne informasjonen har kunstneren skapt fortellingene som gir utstillingen form.

Fra Enrique Rouras utstilling While Sorting out Nails i Trondhjems Kunstforening. Foto: Trondhjems Kunstforening

Enrique Rouras intensjon har vært å navigere i ulike tema som faller inn under begrepet arkitektur. Fra et historisk perspektiv til et mer personlig perspektiv, er kunstneren interessert i å undersøke betydningen av å ta vare på bygningen. Ved å fokusere på byggets arkitektoniske opprinnelse, prøver han å konfrontere opprinnelsen med hvordan bygget fremstår nå, og har til hensikt å synliggjøre overlappen mellom tankene om kulturarv og “fremgang”.

Etter en lang og åpen prosess har kunstneren materialisert tankene sine til en utstilling som består av fire forskjellige verk. Verkene er skapt ved bruk av digitale teknologier, som for eksempel 3d-modellering, CNC, fotokopiering og utskriftstekniker for store format. Ved å gjøre dette settes verkene inn i en spesifikk tidskontekst, og verkenes materiale avslører et av hovedtemaene i utstillingen – et konfronterende forhold mellom fortid, nåtid og fremtid.

Enrique Roura (1988, Mexico City, MX) bor og arbeider i Oslo. Han har en master fra NTNU, Kunstakademiet i Trondheim (2016) og er utdannet arkitekt fra Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2014). Roura har deltatt på flere separatutstillinger og kollektivutstillinger i Norge, og en kollektivutstilling i Latvia. «While Sorting out Nails» var hans første store separatutstilling.

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.