I forbindelse med Solveig Landa og Anita Tjemslands utstilling Wind in Whispering Trees, ble publikum invitert til å være med på en workshop. Både barn og voksne fikk lage egne trykk inspirert av kunstnernes arbeidsform. Det ble i tillegg arrangert omvisninger i utstillingen for 150 barn.

Solveig Landa lager monotrykk der hun ved å ta avtrykk på kobberfolie registrerer overflater ute i landskapet. Disse blir så klipt til former, valset inn med farge og trykket slik at den organiske strukturen i overflaten er synlig. Hun ønsker å vise til noe urgammelt og er opptatt av menneskets overlevelse i naturen. Motivene kan sees som puslespill og ofte blir gjenstander hun finner ute brukt som trykkplater. Med dette i tankene lager hun bilder av gjenstander som med vår kollektive hukommelse kan sees som symboler på forholdet mellom mennesker og mellom natur og mennesket. Uttrykket hennes er enkelt og har en poetisk tone.

Fra workshop med Solveig Landa og Anita Tjemsland i Bryne Kunstforening. Foto: Bryne Kunstforening

Anita Tjemsland er opptatt av å utforske grensene mellom det abstrakte og det figurative, –det enkle og komplekse. Hvor går grenser der motivet oppløses? Hva er det vi tror vi ser? Hva er det vi virkelig ser? Og hva er det vi husker å ha sett? I bildene sine forsøker hun å vise en sivilisasjon som virker “naturlig” og fremmedgjort på samme tid. Abstrakte element der formen sammen med streken og bevegelsen vil skape et innhold. Tjemsland jobber ofte med loddebolt på plexiglass, som enten vises som et selvstendig verk eller trykt som dyptrykk. Til prosjektet i Bryne Kunstforening var det skogen i byen, friområdene rundt det urbane landskapet som ble utforsket.

Fra workshop med Solveig Landa og Anita Tjemsland i Bryne Kunstforening. Foto: Bryne Kunstforening

Journal-artiklene trekker fram et utvalg av interessante utstillinger, prosjekter og tiltak i kunstforeningene, som har mottatt støtte fra Norske Kunstforeninger.