Tidsskriftet har som formål å formidle aktuelle saker og heve kompetansen om det norske samtidskunstfeltet. Magasinet kommer ut to ganger i året i et opplag på 2500 og tar for seg et hovedtema i hver utgivelse.

Tidsskriftet er medlem i Fagpressen og Norsk Tidsskriftforening, Tekstallmenningen og mottar støtte fra Fritt Ord.

Noen smakebiter på artikler fra tidsskriftet kan en lese på nettsiden vår.

Informasjon om annonsering

Teknisk data:
Frekvens: 2 utgivelser i året
Opplag: 2500
Antall sider: 50
Bladformat: 210 x 270 mm
Satsflate: 183 x 240 mm
Design: Yokoland
Papir, innmat: Munken Lynx
Trykkeri: Nilz og Otto grafisk AS