Kunst Pluss har ikke abonnement for enkeltpersoner, men kunstforeninger kan tegne kollektivt abonnement for medlemmene sine. Kunstforeningen sender da inn adresselister, og er ansvarlege for kreve inn betaling fra medlemmene. Bladet blir sendt direkte i posten til hver enkelt abonnent. Et årsabonnementet koster i 2023 kr 120 per medlem (to utgaver).

For mer informasjon om kollektivt abonnement, eller dersom ikke styremedlemmene mottar bladet, ta kontakt på post@kunstforeninger.no