Kunst Pluss har ikke abonnement for enkeltpersoner, men kunstforeninger kan tegne kollektivt abonnement for medlemmene sine. Kunstforeningen sender da inn adresselister, og er ansvarlege for kreve inn betaling fra medlemmene. Bladet blir sendt direkte i posten til hver enkelt abonnent. Et årsabonnementet koster i 2021 kr 120 per medlem (to utgaver).

For mer informasjon om kollektivt abonnement, eller dersom ikke styremedlemmene mottar bladet, ta kontakt på post@kunstforeninger.no

Jeg er styremedlem i en kunstforening, hvordan takker jeg ja til Kunst Pluss?

Er du styremedlem kan du få Kunst Pluss gratis i posten. Alt du må gjøre er å logge inn med din bruker i HyperSys og velge «ja» til «Motta Kunst Pluss» under Dynamiske felter. Kontroller at adressen din er riktig. Har du ikke tidligere brukt HyperSys finner du en forklaring på hvordan du bruker systemet her.