Vi har gunstige prisar på annonsering i Kunst Pluss. Annonsane vert trykt i fire fargar. Kunst Pluss kjem ut i eit opplag på 1700 eksemplar, har 50 sider og formatet er 27 cm x 21 cm.

Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no for eit godt tilbod på annonsar!

Annonseprisar 2020

  • 1/1 side kr. 8000,-
  • 1/2 side kr. 4000,-
  • 1/4 side kr. 2500,-

Detaljert informasjon finn du i medieplanen.

 

Utgjevingsplan 2020

Utgåve Utgjevingsdato Annonsefrist
1 / 2020 5. mars 23. januar
2 / 2020 4. juni 21. april
3 / 2020 5. november 24. september