Vi har gunstige prisar på annonsering i Kunst Pluss.  Kunst Pluss kjem ut i eit opplag på 2500 eksemplar, har 50 sider og formatet er 27 cm x 21 cm.

Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no for eit godt tilbod på annonsar!

Annonseprisar 2024

  • 1/1 side kr. 9800,-
  • 1/2 side kr. 5900,-
  • 1/4 side kr. 2900,-

Detaljert informasjon finn du i medieplanen for 2024 (nedlasting nedst på sida).

 

Utgjevingsplan 2023

Utgåve Utgjevingsdato Annonsefrist
1 / 2023 06. juni 15. mai
2 / 2023 20. november 17. oktober