Fra tracing-workshop med Trykkeriet. Trykkeriet skal holde en variant av denne workshopen under Avtrykk-festivalen. Foto: Hedvig Thorkildsen

Her finner du mer informasjon om de ulike aktørene som skal holde workshoper i løpet av kunstfestivalen Avtrykk i Haugesund 9.–12. mai 2019.

Ciara Phillips

Ciara Phillips er en kunstner bosatt i Glasgow. Phillips har en omfattende, internasjonal utstillingsvirksomhet og har blant annet vært nominert til Turner-prisen (2014). I sine arbeider blander Phillips ulike former for trykk, og inkorporer gjerne tekstlige elementer. Phillips inviterer ofte inn ulike fellesskap til å arbeide sammen med henne i et fungerende trykkeverksted. Workshopen Phillips holder under festivalen vil ha en leken, eksperimentell tilnærming, og tar utgangspunkt i reliefftrykk.

Pamflett

Pamflett er en Bergens-basert organisasjon ledet av designer Ann-Kristin Stølan og illustratør Fredrik Rysjedal. Pamflett står bak kunstbokmessen Bergen Art Book Fair, og til daglig driver de risograf-trykkeri og utstillingsrom i Bergen. De har holdt en rekke kurs og workshops, blant annet med fokus på fanzinen, som også er formatet de vil jobbe med under workshopen i Haugesund.

Pamflett skal holde fanzine-workshop under festivalhelgen, her fra Bergen Art Book Fair 2017. Foto: Ann Kristin Stølan

Trykkeriet Bergen

Trykkeriet Bergen er et senter for samtidsgrafikk. De har som målsetting å styrke kompetansen innen grafikk ved å skape økt interesse, kunnskap og aksept for grafikk som uttrykksform, og gjennom dette sette preg på kunstscenen i Bergen, resten av Norge og internasjonalt. Trykkeriet jobber mot et bredt publikum, og jobber med kurs, workshoper og veiledning for både unge og voksne – nybegynnere så vel som profesjonelle kunstnere. I Haugesund vil de blant annet holde en tracing-workshop, hvor deltakerne tegner portretter av hverandre på pleksiglass, ved å holde glasset opp mot ansiktet til den de tegner, og ”trace” linjene de ser. Så risser de inn der de har tegnet, slik at pleksiglasset blir en trykkplate. Portrettene trykkes deretter på papir.

Dahl/Aas

Kunstnerne Cathrine Dahl og Ørjan Aas kommer fra henholdsvis Hønefoss og Sauda, og de har begge en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Dahl og Aas har arbeidet sammen siden 2006. De framstår som en enhetlig duo i norsk kunstliv, og deres tette samarbeid medvirker til at det grafiske uttrykket stadig endrer seg. De viser en spesielt dedikert holdning til grafikk, og deres tilnærming til grafikken er åpen og utforskende. Under festivalen i Haugesund vil de holde to tresnitt-workshoper. 

Helga Karen Maurstig

Kunstner Helga Karen Maurstig er født i Nederland, i dag er hun bosatt på Vassenden. Hun er utdannet ved kunstakademiet i Rotterdam og i grafikk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Maurstig har blant annet fordypet seg i japansk tresnitt, som er det hun kommer til å holde workshop i.