Kunstforeninger sørger for at barn får oppleve kunst. Her fra formidling i Trysil Kunstforening, i forbindelse med utstillingen med verk fra samlingen til Erling Neby i 2015. Foto: Torill Odden / Trysil Kunstforening

En kunstforening eller et kunstlag er en frivillig organisasjon som har som formål å formidle kunst til innbyggerne og øke interessen for billedkunst. Kunstforeninger arrangerer utstillinger med visuell kunst og kunsthåndverk. I tillegg holder de ofte kunstfaglige foredrag og kurs, og driver med formidling av kunst rettet mot barn og unge.

Alle som ønsker kan bli medlem i en kunstforening ved å betale en medlemskontingent. Driften er i hovedsak basert på frivillig arbeid, men rundt 20 av kunstforeningene i Norge har ansatte. De siste årene har noen av de større kunstforeningene skiftet navn til kunsthall, men de er fortsatt organisert som kunstforeninger.

Felles for alle kunstforeningene og kunstlagene, store som små, er at de har en ikke-kommersiell drift. Ønsket om å formidle kunstopplevelser til publikum ligger til grunn, ikke å tjene penger. Eventuelle inntekter fra salg av kunst, brukes til å vise utstillinger med mindre salgspotensial, omvisninger, kurs eller andre aktiviteter til glede for innbyggerne.

Kunstforeningene er en viktig del av grunnmuren i kunstformidlingen i Norge. Mange steder i landet er langt til nærmeste kunstmuseum, og en stor del av publikum får derfor sitt første møte med den visuelle kunsten i en kunstforening. Som demokratisk styrte visningssteder bidrar kunstforeningene til mangfoldet på den norske kunstscenen.

Det finnes rundt 170 kunstforeninger og kunstlag i Norge, og de aller fleste er medlemmer i paraplyorganisasjonen Norske Kunstforeninger.

 

Kunstforeningene drives stort sett på frivillig arbeid, her fra oppussingsdugnad i Eidsberg Kunstforenings utstillingslokale. Foto: Eidsberg Kunstforening