Maj Britt Bergh tilbyr foredrag om samtidskunst og kunsthistorie.

Samtidskunsten speiler dagens samfunn og sier noe om det å være menneske i dag. Dagens kunst kan bidra til å øke vår forståelse av oss selv og vår tilværelse. Den kan generere nye tanker og holdninger og forhåpentligvis gjøre oss til mer bevisste og reflekterte mennesker. Men samtidskunsten er like uoversiktlig og variert som samfunnet for øvrig. Gjennom Maj Britt Berghs foredrag kan du lære mer om både samtidskunst og kunsthistorie.

Maj Britt Bergh tilbyr både kurs og en rekke frittstående foredrag om ulike epoker i kunsthistorien og spesifikke temaer i modernismen og samtidskunsten. I tillegg til eksemplene under, finnes en fullstendig oversikt over foredragene på nettsiden www.artforall.no

Et streiftog gjennom kunsthistorien – fra hulemaleri til CD-romkunst

En reise i kunsthistorien gjennom 20 000 år. Hva har kunstnernes rolle i samfunnet vært og hva ønsket de å oppnå med sine verk? Vi ser at kunstnerens intensjoner og maktens eller publikums ønsker ikke alltid stemmer overens. Den politiske og samfunnsengasjerte kunsten. Det har alltid, i større eller mindre grad, funnes en forbindelse mellom kunst og politikk. Hvordan forholder seg dagens kunstnere til makten, volden og undertrykkelsen i vårt samfunn? Hvilke samfunnspolitiske problemstillinger opptar dem, og hvordan skiller dagens kritiske kunst seg fra tidligere tiders politiske kunst?

Menneskekroppen i kunsten gjennom tidene – Kropp som motiv, tema og material

Hvordan har avbildningen av kroppen i kunsten speilet samfunnets og samtidens vurderinger og ideal? Vi ser på utviklingen fra en helhetlig og idealiserende avbildning, til dagens fragmenterte og utsatte kropp.

Kunst som mote – mote som kunst

Krysninger mellom kunst og det som anses å ligge utenfor billedkunstens felt er et karakteristisk trekk i samtidskunsten. Under de siste årene har spesielt forbindelsen mellom kunst og mote vært markant. Lokkes kunstnere av motens glamorøse og innovative verden, eller er det motedesignere som låner kraft og kulturell troverdighet fra kunstnerne?

Kjolen i samtidskunsten

Hvilke assosiasjoner vekker kjolen? Hva står den for i dagens kunst? Den er ikke bare et klesplagg, men er en kodet symbol som handler om identitet og som er en metafor for å synliggjøre og beskrive et indre tilstand.

Tid som kunstnerisk tema – før og nå

Kunstnere har i alle tider blitt fascineret av fenomenet tid. Hva er tid? Hvordan ser tiden egentlig ut og hvordan kan man visualisere den? Vi ser på hvordan kunstnere har gitt dette abstrakte begrepet en synlig og konkret form. Vi ser også på verk som omhandler livets forgjengelighet, flyktighet og forfall.

Karakteristiske trekk i samtidskunsten 1985-2015 (foredragsserie)

  1. Spesifikke tendenser, nye virkemidler og utradisjonell materialbruk:
 Hvordan skiller seg dagens kunst fra modernismens og fra tidligere tiders kunst? Hvilke er de mest sentrale tendensene i samtidskunsten? Hvordan forholder vi oss til et samtidsverk i en kunst som mangler en dominerende kunstretning og en ferdig utarbeidet fortolkningsteori? Hva og hvem avgjør i dag om et verk er vellykket eller ikke? Finnes det egne kvalitetskriterier her? Hvilke virkemidler blir brukt av dagens kunstnere for å vekke interesse og formidle et budskap? Hva ønsker egentlig dagens kunstnere å oppnå med sin kunst?
  2. 
Aktuelle temaer og problemstillinger i samtidskunsten: 
Samtidskunsten kommenterer ofte dagens samfunn. Hvilke aktuelle politiske, sosiale og
filosofiske problemstillinger er aktuelle i dagens kunst?
Noen av temaene i foredraget: Politikk, makt og vold, miljø, kropp, identitet, det abjekta og avvikende, det flerkulturelle, død og forgjengelighet, populærkulturen, forbrukersamfunnet, det magiske og mytologiske.
  3. Nye uttrykksformer, del 1 – det mangfoldige samtidsmaleriet: 
I dag ser vi et fornyet interesse for maleriet og maleribegrepet tøyes i det uendelige. Det finnes endeløse innfallsvinkler for å nærme seg maleriets identitet i dag og de forskjellige maleriske uttrykksformene er utallige. Her gis en overblikk over noen av disse mange tilnærmingsmåtene i  dagens maleri og en sammenfatting av de mest typiske trekkene i de forskjellige maler-kategoriene.
  4. 
Andre uttrykksformer og teknikker – del 2: Vi undersøker det særegne med dagens skulpturer/objekter. Aktuelt igjen er også collage, tegning, performance, landart, tekstbasert kunst og installasjoner. Samtidsfotografiet bryter også nye baner og kan deles inn i fem forskjellige kategorier.
  5. Andre uttrykksformer og teknikker – del 3: 
Vi ser på teknisk basert kunst, CD-rom kunst, animasjon, videokunst, lyd- og lyskunst. Nye medier er også kunst som forskning og kunstformen relasjonell estetikk. Vanlig er også kunst på tvers der grenser mellom kunst og design/mote/reklame/graffiti/arkitektur etc. viskes ut.

Praktisk informasjon

  • Hvert av foredragene er på 2 x 45 min. pluss tid for spørsmål og diskusjon.
  • Foredragsholder kan stille med egen projektor, dersom kunstforeningen ikke har dette selv.
  • For mer informasjon og avtale om foredrag, kontakt Maj Britt Bergh på majbergh@gmail.com eller mobil 416 78 782.

Om foredragsholderen

Maj Britt Bergh er utdannet kunsthistoriker fra New York City University, med formidling av samtidskunst som spesialfelt. Hun har arbeidet som høyskolelektor, er tidligere formidlingsleder ved Galleri F15, har forelest på en rekke kunstskoler og kunstinstitusjoner og har vært reiseleder for kunstreiser.