Nåda i Surnadal Kunstforening

Norske Kunstforeninger mottok mange fine og interessante søknader om å få være med i vår nye runde med NåDa-prosjekter. 10 kunstforeninger er nå valgt ut til å delta. Vårt første fellesmøte legges til Sandefjord 9.-10. oktober, samtidig med Norske Kunstforeningers fagseminar på samme sted. Gratulerer til de utvalgte! Vi gleder oss til oppstart i høst.

 

Alta Kunstforening

Balestrand Kunstlag

Kongsvinger Kunstforening

Rygge Kunstforening

Seljord Kunstforening

Skaun Kunstforening

Skiens Kunstforening

Sunnfjord Kunstlag

Tinn Kunstforening

Ås Kunstforening

NåDa ble første gang gjennomført i ti kunstforeninger i perioden 2017–2019. I prosjektet fikk ungdommer skape kunst i samarbeid med samtidskunstnere, med utgangspunkt i lokale kulturminner. En ny tildeling på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for 2021–2023, gir ti nye kunstforeninger mulighet til å bygge videre på de gode erfaringene.

Med oss i denne runden har vi tre av kunstforeningene som deltok i første runde, Sandnes Kunstforening, Sandefjord Kunstforening og Volda og Ørsta Kunstforening. Denne gangen skal disse tre kunstforeningene ha rollen som mentorer for de nye deltagerne. Samtidig skal de jobbe med å etablere og finne form til en permanent ordning for å involvere ungdom og unge voksne i foreningenes drift. Et sted hvor de unge selv kan stå for arrangementer og være med på programmering i kunstforeningen. Vi håper håp denne måten å kunne styrke rekrutteringen i nettverket vårt og målet er at dette skal resultere i modeller som kan brukes i flere kunstforeninger.

Du kan lese mer om NåDa her: https://www.kunstforeninger.no/nyheter/delta-i-nada-2-ungdomsprosjekt-om-samtidskunst-og-kulturminner/

 

NåDa i Sandefjord Kunstforening