Father 2, Neckpiece 2015, Inger Blix Kvammen. Foto: Liv Engholm / Samisk senter for samtidskunst

Lørdag 17. april kl. 12.00–15.00 åpner utstillingen Knowledge from the Past – Future Values av den norsk-samiske kunstneren Inger Blix Kvammen i Kauffeldtgården i Gjøvik. Inger Blix Kvammens verker tar utgangspunkt i møter med urfolk i Barentshavet og i Sør-Kaukasus. Utstillingen er del av det nasjonale utstillings- og formidlingsprosjektet «Voi voi, vi er på utstilling!». Gjennom ti utstillinger presenteres samtidskunstnere fra Sápmi i kunstforeningene. Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst.

I utstillingen i Gjøvik vises store, vakre halskreasjoner av strikket og heklet metall som innlemmer symbolske gjenstander og fortellinger. Kunsten hennes formidler hverdagskunnskap og levemåte fra urfolkskulturer – verkene blir et arkiv over minner, som bygger bro mellom kunst og samfunn.

– På et overordnet plan interesserer jeg meg for bærekraft, bærekraftig levemåte, hva som har verdi, for kulturverdier som er under press. Arkivering av minner er blitt et konseptuelt virkemiddel, sier kunstner Inger Blix Kvammen.

Utgangspunktet for utstillingen er reiser til Jamalo-Nenetsk i Nord-Vest Russland og til Sør-Kaukasus, i grenseområdet mellom Tyrkia og Armenia. Prosjektene handler i hovedsak om urfolkskulturer, om møter mellom ulike kulturer og om migrasjon over grenser. Hoveddelen av utstillingen er arbeider fra serien «Tundra Archives», der Inger Blix Kvammen løfter fram det nomadiske folkeslaget nenetserne i Nord-Vest Russland. Verkene tar opp spørsmål som Nenets-kulturens utsikter i nær fremtid, kvinnenes rolle i videreføringen av kulturarv og tilhørighet. Den andre delen av utstillingen er fra serien «Eriste Archives». Denne serien tar utgangspunkt i et møte med kvinner som driver matproduksjon ute i gaten. Erişte spises mest om vinteren. Den er laget av mel, egg, vann, salt og melk. Disse ingrediensene knas sammen og blir til en deig. Deigen rulles og kjevles ut og kuttes opp. Remsene tørkes i sola eller stekes i ovnen etter å ha tørket en hel dag.

– De senere år har jeg reist mye i grenseområder i Europa, som Barents-området og Sør-Kaukasus, og kommet i kontakt med ulike kulturer. Jeg ser på dagligliv og hverdagskultur. Er interessert i en multikulturell hverdag i forhold til sammensetning av folk, vaner, tradisjoner, i hvordan ting ser ut, hva vi omgir oss med; i sentrum, i periferien, følelsen av tilknytning, følelsen av identitet.

Arbeidene i utstillingen er objekter, flere av dem klaver som kan bæres som smykker. De er laget i sølv og kobber, men i tekstile teknikker som strikking, hekling og brodering. Symbolske gjenstander som deler av lasso, reinsdyrseletøy og en revehale er sammen med fortellinger innlemmet i klavene. Noen av verkene har tekst som en viktig del av historiefortellingen. Gjennom form, materiale, håndverksmessig og konseptuell utførelse, formidler objektene inntrykk fra møter med folk og kultur. Hvert verk er en sammensatt historie av opplevelser og møter, som etablerer en bro mellom kunst og samfunn. I tillegg består utstillingen av fotoserier med motiver av steder og folk kunstneren har truffet på reisene.

Knowledge from the Past – Future Values vises 17. april–2. mai i Kauffeldtgården i Gjøvik. Utstillingen er en del av FUGE, som et samarbeid mellom Gjøvik Kunstforening og Toten Kunstforening. Galleriet er åpent fredag–søndag kl. 12.00–15.00. I tråd med retningslinjene for smittevern blir det ikke noe åpningsarrangement, men galleriet holder åpent for besøkende hele åpningsdagen.

Modern Times, foto, 2015, Inger Blix Kvammen

Om kunstneren

Inger Blix Kvammen (f. 1954) er en norsk-samisk kunstner som bor og arbeider ved Kirkenes. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og mottatt stipender fra blant andre Norsk Kulturråd, Finnmark Fylkeskommune og Samisk Kunstnerforbund. Inger Blix Kvammen er medlem av Samisk Kunstnerforbund (SDS), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Norske Billedkunstnere (NBK), og har hatt flere verv i kunstnerorganisasjoner og andre kunst- og kulturinstitusjoner. I tillegg er hun en av grunnleggerne av produsent- og kuratorkollektivet Pikene på Broen, som blant annet står bak kunstfestivalen Barents Spetakkel, gjesteprogrammet BAR International og visnings- og formidlingsrommet TERMINAL B i Kirkenes. Siden 2001 har hun også vært ansatt i en deltidsstilling som seniorrådgiver i Pikene på Broen. Verkene hennes er innkjøpt av Nordnorsk Kunstmuseum, Sametinget, Samiske Samlinger, Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen og flere andre offentlige og private institusjoner og samlinger.

Rooted 1, Neckpiece 2015, Inger Blix Kvammen

Om prosjektet

«Voi voi, vi er på utstilling!» er prosjekttittelen på et utstillings- og formidlingssamarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst. Ti utstillinger med ti ulike samiske samtidskunstnere skal vises i ti kunstforeninger rundt om i landet frem til desember 2021. I tillegg består prosjektet av et formidlingsopplegg for skoleelever, med utgangspunkt i samisk kultur. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Sametinget og Fritt Ord.

Brigade nr 5 Cap Kanin. The dream of Vika. Neckpiece 2020, Inger Blix Kvammen. Foto: Liv Engholm / Samisk senter for samtidskunst