Kunstner Karianne Stensland i dialog med ungdommer i Surnadal Kunstforenings NåDa prosjekt. Foto: Surnadal Kunstforening

Norske Kunstforeninger mottar 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til en videreføring av det nasjonale NåDa-prosjektet i en treårsperiode. I prosjektet får ungdommer mulighet til å skape kunst i samarbeid med samtidskunstnere, med utgangspunkt i lokale kulturminner. 13 kunstforeninger over hele landet vil velges ut til å utvikle lokale prosjekter.

– Norske Kunstforeninger har nok en gang mottatt en betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, som gjør oss i stand til å tilby ungdommer deltakelse i kunstproduksjon i en kunstforening, i samarbeid med profesjonelle kunstnere. NåDa-prosjektet som ble gjennomført i 2017–2019 er et godt eksempel på at en kunstforening kan bli et vellykket møtepunkt for ungdom, samtidskunst og kulturminner. Sparebankstiftelsen DNB ga også generøs støtte til dette første prosjektet. I tilbakemeldingene vektla ungdommene som deltok i NåDa egenutvikling, større selvtillit, innsikt i hvordan en kunstner arbeider og større forståelse av det visuelle kunstfeltet, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Nyskapende prosjekt med gode erfaringer

NåDa 1 ble gjennomført i ti kunstforeninger i perioden 2017–2019. Med den nye tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB vil ti nye kunstforeninger få mulighet til å bygge videre på de gode erfaringene. I prosjektet vil ungdommer i alderen 14–19 år få delta aktivt i prosessen med å utvikle og skape kunst i samarbeid med en profesjonell samtidskunstner. De får innsikt i tanke- og arbeidsprosesser som ligger bak det å skape kunst, og får være med i konseptutvikling og produksjon av kunsten. Prosessen gir ungdommene kunnskap om hva et kulturminne kan være, skaper bevissthet rundt historien, og gir forståelse for hvorfor det er viktig å ta vare på kulturminnene som omgir oss.

– Vi mener denne måten å jobbe på gir ungdommene en erfaringsbasert læreprosess, som er annerledes enn læring i skolesammenheng. Gjennom å arbeide med kunstneriske prosesser ser man kulturminnene i en samtidskontekst. Det kan øke bevisstheten om egen kulturell identitet og stedet man bor, og åpne for refleksjon og diskusjon om tilknytning, historie, samfunn og aktuelle problemstillinger, sier Anne-Grethe Thoresen, prosjektleder for NåDa i Norske Kunstforeninger.

Ungdommene som deltok i NåDa 1 rapporterte om ny forståelse for hva kulturminner er og hva kunst kan være, og de fikk ny innsikt om seg selv. Kunstforeningene fikk økt kunnskap om hvordan de kan arbeide med barn og unge, og de fikk nye innfallsvinkler til sitt arbeid med kunstformidling i lokalsamfunnet.

– I Norge finnes det svært få tilbud som gir kunstinteresserte ungdommer en mulighet til å ta aktivt del i en profesjonell kunstproduksjon. NåDa representerer en unik innfallsvinkel til kunsten for ungdom.

Fra verksted til ferdig kunstverk, og utvelgelse av verk til utstilling i Asker Kunstforenings NåDa-prosjekt «Holke». Foto: Asker Kunstforening / Hilde Honerud.

Tre kunstforeninger blir mentorer

Ti kunstforeninger vil velges ut til å delta på bakgrunn av en søknad til Norske Kunstforeninger. Kunstforeningene vil ha ansvar for gjennomføringen lokalt og skal selv utvikle sine individuelle prosjekter i samarbeid med Norske Kunstforeninger. Det legges opp til samarbeid med kommuner, lokale lag og foreninger, som f. eks. historielag, vitensenter og museer.

Tre kunstforeninger som var med i NåDa 1, Sandefjord Kunstforening, Volda og Ørsta Kunstlag og Sandnes Kunstforening, blir også med på NåDa 2. De vil fungere som mentorer, og dele erfaringer med de nye deltagerne.

– I tillegg til å jobbe med et nytt prosjekt, skal disse tre kunstforeningene arbeide for å utvikle og etablere en permanent ordning for å involvere ungdom og unge voksne i foreningenes drift. Vi håper gjennom dette å utvikle modeller som kan implementeres i flere kunstforeninger, sier Thoresen.

Informasjon om søknadsprosessen for lokale kunstforeninger som ønsker å delta, kommer i februar.

– Norske Kunstforeninger takker for tilliten fra Sparebankstiftelsen DNB. Uten denne støtten ville ikke disse unike prosjektene latt seg gjennomføre, avslutter Susanne Svenseid.

Erfaringene fra NåDa 1 er dessuten tema for fagseminaret på Norske Kunstforeningers årsmøtehelg i Sandefjord 23.–25. april 2021.

Fra utstillingsåpningen i NåDa i Halden Kunstforening. Foto: Halden Kunstforening