Fra utstillingen Kartografen av Hans Ragnar Mathisen i Oslo Kunstforening. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein

Utstillingen Kartografen av Hans Ragnar Mathisen vises i Oslo Kunstforening våren 2021, og står til 20. juni. Utstillingen er en del av utstillings- og formidlingsprogrammet «Voi voi, vi er på utstilling!», et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst.

Utstillingens tittel «Kartografen» er hentet fra Hans Ragnar Mathisens rikt illustrerte kart som ble produsert mellom 1975–2019. Disse er blottet for lokale og nasjonale grenser, og Mathisen har målrettet gått inn for å finne frem til de samiske stedsnavnene, etter at de har blitt fjernet av de forskjellige nasjonalstatene. Hans grenseløse kart over Sápmi guider oss gjennom spørsmål om migrasjon, nasjonalstaten og utnyttelse av naturressurser.

Hele sitt kreative liv har Mathisen dedisert til å forsvare urfolks kultur og rettigheter, både i Sápmi og resten av verden. Utstillingen viser oss kampen urfolk møter når de vitner om massive og katastrofale miljøendringer, mens de arbeider for å opprettholde sin distinkte og varierte livsstil og kultur. Kartene suppleres med et utvalg av grafiske verk som er sterke i symbolikk og ofte inspirert av tradisjonell samisk mytologi og helleristninger. Utstillingen inkluderer filmen «The Cartographer» (48 min, HDV) av regissør Marek Ranis, som dokumenterer Hans Ragnar Mathisens liv og virke.

Fra utstillingen Kartografen av Hans Ragnar Mathisen i Oslo Kunstforening. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein

Kunstner Hans Ragnar Mathisen. Stillbilde fra filmen Cartographer (2019, 48 min HDV) av regissør Marek Ranis.

Den samisk-norske multikunstneren Hans Ragnar Mathisen (Elle-Hánsa) eller Keviselie ble født i Narvik 1945, har røtter i Deanodat (Vestertana) i Finnmark og vokste opp i Sálasvággi (Tromsdalen). Han er i dag bosatt i Romsa (Tromsø). Mathisen har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (1971-73) og Statens Kunstakademi, Oslo (1973-79). Mathisen debuterte på Den Nordnorske kunstutstilling i 1969 og Høstutstillingen i 1970 og har siden medvirket til solo- og gruppeutstillinger i inn- og utland. Mathisen var medlem av den legendariske Mázejoavku: Sámi Dáiddajoavku (Samisk kunstnergruppe) fra 1978 til 1983 i Máze (Masi). Hans internasjonale representasjon toppet seg med deltakelse på Documenta 14 i Athen og Kassel i 2017. Hans siste soloutstilling var under Tromsø internasjonale kirkefestival i 2020. Hans produktive kunstneriske praksis defineres først og fremst gjennom målrettet forkjemper for samiske rettigheter, kulturuttrykk og autonomi.

Direktør Kristoffer Dolmen og assisterende kurator Laila Labba fra Samisk senter for samtidskunst har kuratert utstillingen, i samarbeid med Oslo Kunstforening.

«Labyrintha Ruksesvuonas», monoprint, 2000 © Keviselie /Hans Ragnar Mathisen
Foto: Dan Mariner

Om prosjektet

«Voi voi, vi er på utstilling!» er prosjekttittelen på et utstillings- og formidlingssamarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst. Ti utstillinger med ti ulike samiske samtidskunstnere skal vises i ti kunstforeninger rundt om i landet frem til desember 2021. I tillegg består prosjektet av et formidlingsopplegg for skoleelever, med utgangspunkt i samisk kultur. I Oslo vil skoleelever få oppleve det satiriske talkshowet «Skole-Petter Anna» av Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm. Talkshowet benytter det absurde og lattervekkende for å tilnærme seg vanskelige temaer som fornorskning og kampen om retten til land og ressurser. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Sametinget og Fritt Ord.

Prosjektet er dokumentert i boken: boken «Samiske kunstnere i og utenfor Sápmi – Fra utstillings- og formidlingsprosjektet Voi voi, vi er på utstilling!  som kan bestilles fra www.tekstallmenningen.no

Hans Ragnar Mathisen med et av sine kart. Stillbilde fra filmen Cartographer (2019, 48 min HDV) om Hans Ragnar Mathisen av regissør Marek Ranis.

Stillbilde fra filmen Cartographer (2019, 48 min HDV) om Hans Ragnar Mathisen av regissør Marek Ranis.