Hans Majestet Kongen har utnevnt Hans Ragnar Mathisen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans virke som kunstner og arbeid for urfolks rettigheter.

Kunstneren får utnevnelsen for sitt virke som kunstner og for sitt arbeid for urfolks rettigheter, skriver Kongehuset i en pressemelding. Han er spesielt kjent for sitt arbeid med å lage kunstneriske kart over samiske områder, og for sitt arbeid med å ivareta og utvikle den samiske runebommen og dens symbolikk.

Norske Kunstforeninger gratulerer Hans Ragnar Mathisen med utnevnelsen Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Utstillingen Kartografen av Hans Ragnar Mathisen ble vist i Oslo Kunstforening våren 2021. Utstillingen var en del av utstillings- og formidlingsprogrammet Voi voi, vi er på utstilling!, et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst.

Utstillingens tittel Kartografen er hentet fra Hans Ragnar Mathisens rikt illustrerte kart som ble produsert mellom 1975–2019. Disse er blottet for lokale og nasjonale grenser, og Mathisen har målrettet gått inn for å finne frem til de samiske stedsnavnene, etter at de har blitt fjernet av de forskjellige nasjonalstatene. Hans grenseløse kart over Sápmi guider oss gjennom spørsmål om migrasjon, nasjonalstaten og utnyttelse av naturressurser.

Hele sitt kreative liv har Mathisen dedisert til å forsvare urfolks kultur og rettigheter, både i Sápmi og resten av verden. Utstillingen viser oss kampen urfolk møter når de vitner om massive og katastrofale miljøendringer, mens de arbeider for å opprettholde sin distinkte og varierte livsstil og kultur. Kartene suppleres med et utvalg av grafiske verk som er sterke i symbolikk og ofte inspirert av tradisjonell samisk mytologi og helleristninger. Utstillingen inkluderer filmen «The Cartographer» (48 min, HDV) av regissør Marek Ranis, som dokumenterer Hans Ragnar Mathisens liv og virke.

Voi voi, vi er på utstilling! var et tredelt prosjekt bestående av ti ulike utstillinger i kunstforeningene, et formidlingsprosjekt og et program bestående av foredrag, kunstnersamtaler, filmprogram og konserter.

Kritikerlaget nominerte prosjektet Voi voi, vi er på utstilling! som en av tre til Kritikerlagets Kunstkritikerprisen i 2021, med begrunnelsen:
– Voi voi, vi er på utstilling! viste hvorfor samiske kunstnere kan og bør være en mer sentral del av det norske kunstfeltet, og presenterte på forbilledlig vis hvordan et fruktbart samarbeid mellom etablerte kunstinstitusjoner og samiske fagpersoner kan foregå.

Prosjektet er dokumentert med boken «Samiske kunstnere i og utenfor Sápmi – Fra utstillings- og formidlingsprosjektet Voi voi, vi er på utstilling!  Boken kan bestilles fra Tekstallmenningen.

Prosjektet er muliggjort med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Norsk kulturråd, Fritt Ord og Sametinget.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Tromsø kunstforening onsdag 31. august 2022.

Lenker:
Les mer om prosjektet Voi voi, vi er på utstilling!
Les mer om utstillingen «The Cartographer»
Bestill boken «Samiske kunstnere i og utenfor Sápmi – Fra utstillings- og formidlingsprosjektet Voi voi, vi er på utstilling!
Les mer om nominasjon til Kunstkritikerprisen 2021