Nasjonale minoriteter.
Nytt, ferskt nummer av Kunst Pluss ute nå!

Da redaksjonen grublet over hva neste utgave av Kunst Pluss skulle omhandle, kom vi raskt i mål: Vi ville belyse kunstnerskapet og kulturuttrykket til de fem nasjonale minoritetene i Norge i dag (jøder, romani (tatere), rom, kvener og skogfinner).

Hvorfor? Fordi vi mener vi enda har en vei å gå, for å løfte fram disse religiøse, etniske og/eller språklige gruppenes kulturarv og kunstuttrykk, som lenge har blitt usynliggjort av det norske storsamfunnets fornorsknings- og assimileringspolitikk.

Kunst Pluss presenterer i tillegg utvalgte utstillinger du kan se ved ulike kunstforeninger i sommer, bokomtaler og utstillingsanmeldelser.

Takk til forskere og dyktige skribenter som har bidratt til gode artikler rundt temaet: Øivind Storm Bjerke, Trond Borgen,