«Bergljot Hobæk Haff, Saltvannsblomst #9», Ragna Misvær Grønstad, Tresnitt, b 67 cm x 141 cm, 2018, Fotograf: Benedicte M. Stensrud

I perioden 6. mai–3. juni vises utstillingen Et indre sáiva av Ragna Misvær Grønstad i Molde Kunstforening. I utstillingen møter vi en fengslende og mystisk undervannsverden med referanser til både samfunnskritiske tenkere fra tidligere tider, og mytologiske fortellinger med rot i Ragna Misvær Grønstads samiske arv. Streken er ekspressiv og figurativ, men arbeidene er nedtonet – stort sett i hvitt og sort.

Utstillingen er en del av utstillings- og formidlingsprogrammet «Voi voi, vi er på utstilling!», et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst.

Ragna Misvær Grønstad (f. 1986) er en norsk-samisk kunstner bosatt i Bodø. Hun har sine samiske røtter fra Kvalsund i Finnmark. Hun har en master i medium- og materialbasert kunst fra KHiO (kunsthøgskolen i Oslo) fra 2016. Hun jobber med tegning og ulike grafiske teknikker som tresnitt, etsning og akvatint. Fra hun var ferdig med utdannelsen har hun hatt en rekke utstillinger og oppdrag, og blitt innkjøp til flere samlinger. Hennes siste utstilling var ved galleri Norske Grafikere i Oslo tidligere i år. Utstillingen som nå vises i Molde er en videreføring av tematikken fra utstillingen i Oslo, men utstillingen her inkluderer flere verk, spesielt valgt ut med tanke på det fine visningsrommet i Romsdalsmuseet.

Utstillingen har blitt sendt sjøveien fra havn til havn Bodø–Molde. Sjøen og havet opptar en spesiell plass i Ragna Misvær Grønstad kunstneriske univers. Fascinasjonen for havet har en tydelig gjenklang i kunsten hennes. I utstillingen «Et indre sàiva» tar hun utgangspunkt både i havet og i sin samiske arv. Som for mange andre kunstnere, har flere av Ragna Misvær Grønstads utstillinger i 2020 og 2021 blitt utsatt – denne utstillingen i Molde er derfor en kjærkommen mulighet for henne til å nå ut til et nytt publikum.

Utstillingstittelen viser til sáiva, en dobbeltbunnet innsjø som ifølge samisk mytologi fungerer som en portal til underverdenen sáivu, der de døde holder til. Inspirert av de samiske sjamanene kalt noaider, som gjennom portalen i sáiva kunne vandre inn i underverdenen for å få kontakt med forgangne forfedre, vender Ragna Misvær Grønstad seg mot sitt indre sáiva for søke råd hos tidligere tiders tenkere. I dette indre havet sår hun frø både av filosofiske funderinger og betraktninger knyttet til lesningen av tenkere som Hannah Arendt, Gilles Deleuze og Susan Sontag. Navnene deres går igjen i titlene til tresnittene som utgjør serien «Saltvannsblomster», en samling «visuelle joiker» der frøene fra Misvær Grønstads indre hav møter strek og tegning i det som har vokst frem til vakre og underfundige undervannsblomster.

«Rachel Carson, Saltvannsblomst #7», Ragna Misvær Grønstad, Tresnitt, b 112 cm x h 141 cm, 2018. Fotograf: Benedicte M. Stensrud

Like viktig som et litterært utgangspunkt er kunstnerens egne fortellinger, i form av en detaljrik, mytologisk verden forfattet av henne selv. Dette imaginære universet, bebodd av en rekke mytologiske vesener, fungerer som grobunn når Ragna Misvær Grønstad med streken utforsker strukturer og teksturer i den undersjøiske verdenen som kommer til syne i de utstilte trykkene. Den monumentale akvatinten «Hybriden på vandring» viser helten i fortellingen, et vesen med potensiale til å stoppe den fryktede monsterfisken som spiser på virkelighetens vev så sakte at det ikke oppdages. Vevere reparerer skadene, men det som trengs for å redde virkeligheten er noen som kan fjerne monsterfisken, en som i stedet for å flyte med strømmen bruker sin handlekraft til å gjøre en forskjell. I skapelsen av dette universet er det samfunnets reaksjon på kriser og trusler etter at sjokket har lagt seg, som fungerer som inspirasjon. Ragna Misvær Grønstad er spesielt opptatt av fascismens smygende tilstedeværelse og vår aksept for ekstreme holdninger i samfunnet. Kunstneren bærer med seg perspektivet om at vår samtid en dag skal bli til fortid, og at vi en dag skal bli forfedre. Med en engasjert og politisk kunst ønsker Ragna Misvær Grønstad å dele noe om hvordan det er å være menneske i hennes samtid, å skape en visuell fortelling som vil overleveres til fremtidige generasjoner, slik tidligere generasjoner har inspirert henne selv.

For Ragna Misvær Grønstad er viktig det å beholde friheten i kunsten: Å ikke la seg styres av andres økonomiske eller moraliserende holdninger eller tillate hennes egne sperrer å skifte retningen. Arbeidet hennes tar tid og er en lang prosess.

Åpningsarrangementet for utstillingen i Romsdalsmuseet kan sees direkte her 6. mai kl. 11.00:

– Jeg arbeider med store bilder blant annet for å bryte ned mine egne begrensende tanker, å utfordre meg seg selv til å tørre å gjøre de tingene jeg ønsker uansett hvor lang tid og kronglete det er å utføre. Det har gjort at mange av trykkene mine ikke har vært mulig å gjennomføre på mitt eget atelier, så jeg har måttet jobbe enda hardere for å skaffe finansiering til å få trykket opp på Foreningen Trykkeriet i Bergen. Det fine med å ha store drømmer selv er at det er ingen som står og venter på at jeg skal fullføre. Ingen som legger seg opp i hva jeg gjør. Det passer meg fint. Da kommer ting når de er klare, og mens jeg venter på å få ferdig noe kan jeg med god samvittighet arbeide med noe annet. Det påvirker selvfølgelig dette større arbeidet som ligger og modnes.

Fra serien "Saltsvannsblomster", Ragna Misvær Grønstad. Foto: Kristoffer Dolmen.

Om prosjektet Voi voi, vi er på utstilling!

Utstillingen er del av det nasjonale utstillings- og formidlingsprosjektet «Voi voi, vi er på utstilling!», et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst. Ti utstillinger med ti ulike samiske samtidskunstnere skal vises i ti kunstforeninger rundt om i landet frem til desember 2021. I tillegg består prosjektet av et formidlingsopplegg for skoleelever, med utgangspunkt i samisk kultur. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Sametinget og Fritt Ord.

Et indre sáiva er kuratert av Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk senter for samtidskunst. I utstillingen vises også filmen «Cartographer» HDV 48 min, 2019) av Marek Ranis. Filmen undersøker livet til kunstner, aktivist og dikter Hans Ragnar Mathisen. Han har viet sitt liv, kunst og litterære arbeid til forsvar for urfolks kultur og rettigheter. Filmen tar for seg urfolks universelle opplevelser i kampen for å bevare sin kultur og tradisjonelle livsstil i møte med dramatiske miljøendringer.

I Molde vil dessuten skoleelever få oppleve det satiriske talkshowet «Skole-Petter Anna» av Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm. Talkshowet benytter det absurde og lattervekkende for å tilnærme seg vanskelige temaer som fornorskning og kampen om retten til land og ressurser.

«Hannah Arendt, Saltvannsblomst #1», Ragna Misvær Grønstad, Tresnitt, b 122 cm x h 250 cm, 2017. Fotograf: Benedicte M. Stensrud