Hva: Alt Går Bra – Den norske idealstaten

Hvor: Trondhjems Kunstforening, 2. etasje

Når: 21.04. – 08.05. Vi inviterer til åpning k. 18.00 21. april 2022.

Den norske idealstaten er et landsomfattende prosjekt. Fra 2017 til 2019 reiste kunstnergruppen rundt i hele Norge for å snakke med folk om deres drømmer og visjoner for fremtidens samfunn. De oppsøkte biblioteker, barer, kjøpesentre, pensjonistkaféer, ungdomsklubber, idrettsklubber og arbeidsplasser. De gjennomførte også mange slike samtaler i Trøndelag.

På bakgrunn av de innsamlede materialet har Alt Går Bra produsert en serie malerier i form av våpenskjold, faner og bannere for den norske befolkningens idealstater.

Faner og våpenskjold kan sees på som symboler for kollektiv identitet. Samtidig er faner og våpenskjold noe i dag vi først og fremst ser som historiske artefakter. Finnes det slike symboler vi kan samles om i dag? Er det mulig å bli enige om noen idéer om fremtidens samfunn vi sammen vil arbeide for å oppnå?

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som arbeider i krysningspunktene mellom kunst, filosofi og historie. Prosjektene deres har som mål å bryte ned barrierene mellom samtidskunst og det brede publikum, med formidling av komplekst innhold. Et viktig element i dette, er samtaler og innsamling av informasjon utenfor de tradisjonelle kunstarenaene.

Kunstnergruppen tøyer også den tradisjonelle forståelsen av hva en kunstnergruppe er. De fleste kunstnergrupper, både i kunsthistorien og blant de som har stilt ut hos Trondhjems Kunstforening, fremheves gjerne de enkelte kunstnere sammen med kunstnergruppen. For Alt Går Bra, er gruppeidentiteten derimot så sterk, at de to kunstnerne har valgt å ikke fremheve sine egne navn – de opererer derimot med en egen gruppe-CV. I denne utstillingen, Den norske idealstaten, er det fristende å se dette i sammenheng med tanken om nasjonal gruppeidentitet.

I samarbeid med Norske Kunstforeninger turnerer utstillingen Den norske idealstaten til ulike kunstforeninger rundt i landet, før prosjektet vil vises i åpningsutstillingen til det nye Nasjonalmuseet, med et eget formidlingsprogram.