Anna Katharina Haukeland er valgt til styreleder for Norske Kunstforeninger for perioden 2020–2021. Foto: Calle Huth

På Norske Kunstforeningers årsmøte 20. september ble Anna Katharina Haukeland valgt til ny styreleder. Hun jobber til daglig i KORO som seniorrådgiver i kunstseksjonen. Før det har hun i flere år jobbet som selvstendig kunstrådgiver og agent, i tillegg til at hun har arbeidet med å forvalte skulpturarven etter Arnold Haukeland. Haukeland er utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøyskole, har studert kunstteori ved Goldsmiths, og har en mastergrad i Arts Business fra Sotheby’s Institute of Art.

– Hva er ditt forhold til kunstforeningene?

– Kunstforeningene kan være en inngang inn i den profesjonelle kunstverden, både for kunstnere men også for kuratorer og formidlere. Kunstforeningene har en svært viktig rolle som formidlere av kunst av høy kvalitet, over hele landet. Det er beundringsverdig arbeid som legges ned. Mye er frivillig arbeid. En god utstilling kan være av stor betydning for et enkeltmenneske, de historiene finnes det mange av.

Den nye styrelederen har bred erfaring fra det norske kunstfeltet, og hun håper kunstforeningene kan dra nytte av hennes erfaring.

– Jeg kjenner det norske og det internasjonale samtidskunstfeltet fra mange sider. Jeg har et stort nettverk, og vil kunne dra på ulike erfaringer i ulike situasjoner. Jeg er opptatt av grundig arbeid, og høy kvalitet.

Sett i lys av de utfordringene vi står i nå, tror Haukeland at det blir særlig viktig for Norske Kunstforeninger å fortsette arbeidet med å stimulere kunstforeningene til nytenking, og arbeide for forutsigbare økonomiske rammevilkår.

Som fersk styreleder ser Anna Haukeland fram til å besøke mange kunstforeninger. På grunn av planlagte reiser, vet hun allerede at hun vil få mulighet til å besøke flere kunstforeninger i nord:
– Det gleder jeg meg til.

Flere endringer vedtatt av årsmøtet

I tillegg til Anna Haukeland, er også Kari Berge fra Sandefjord Kunstforening ny i styret. Hun har to år bak seg som første varamedlem til styret. Joar Nango er valgt inn som ny varamedlem. Se oversikt over hele det nye styret for 2020–2021.

Årsmøtet behandlet også to saker utenom de vanlige årsmøtesakene. En av sakene handlet om en justering av punktet i Norske Kunstforeningers vedtekter som sier at kunstforeningene er inndelt i fem regioner, som alle skal være representert i styret. Årsmøtet vedtok en endring som gjør at region Sørlandet nå omfatter Agder, Vestfold og Telemark, i tillegg ble vedtektene oppdatert med nye fylkesnavn.

Etter forslag fra Nord-Trøndelag Fylkeskunstforening ble det gjort vedtektsendringer knyttet til standardvedtekter for fylkeslag tilsluttet Norske Kunstforeninger. Det er gjort mindre endringer i vedtektene og de er gjort veiledende, slik at det gis rom for lokale tilpasninger. Avvik fra standardformuleringene må godkjennes av Norske Kunstforeningers styre.

Styret foreslo for årsmøtet å øke medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger for 2021 med 200 kroner til 1800 kroner i grunnkontingent, pluss 19 kroner per medlem. Årsmøtet gikk imot forslaget om å øke grunnkontingenten, men gikk inn for å øke den medlemsavhengige delen med en krone. Kontingent for 2021 er dermed 1600 kroner i grunnkontingent + 19 kroner per medlem.

Så snart årsmøteprotokollen er mottatt, og protokollunderskriverne har signert, vil fullstendig referat fra årsmøtet publiseres på nettsidene våre.