Kari Berge, nestleder i styret og Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger på høring i Stortinget. Foto: Antonio Cataldo

20. Oktober deltok Norske Kunstforeninger i åpen høring om statsbudsjettet for 2024 hos Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Nestleder i styret, Kari Berge og direktør Susanne Svenseid la i høringen vekt på 3 viktige satsinger i organisasjonen. Barne- og ungdomssatsing, digitalt løft i organisasjonen og å styrke samspillet mellom det profesjonelle og det frivillige. 

Les hele innlegget lenger ned

Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og kompetansesenter for 150 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller.

Vi arbeider kontinuerlig for å være relevante og attraktive visningssteder for samtidskunst. Kunstforeningene kan fungere som et springbrett for yngre kunstnere, og gir et stort publikum tilgang til aktuell samtidskunst av profesjonelle kunstnere, uavhengig av hvor i landet du bor.

Våre medlemsforeninger produserer i overkant av tusen utstillinger årlig, i tillegg til workshops, kunstnersamtaler og seminarer.

I vårt arbeid med rekruttering, publikumsutvikling og profesjonalisering har vi tre større satsninger.

  1. Vi vil opprette en ungdomsgruppe på tvers av kunstforeningene, et permanent tilbud for målgruppen under 26 år. Ungdomsgruppen skal utvikle egne aktiviteter i samarbeid med kunstforeningene og administrasjonen sentralt. Målet er at ungdomsgruppen skal være et rådgivende organ for styrene, med en naturlig plass i vår digitale plattform.
  2. Vårt andre satsningsområde er nettopp å videreutvikle en digital møteplass for hele organisasjonen. For å opprettholde en god dialog med kunstforeningene, vil vi utvikle en kunnskapsdatabase og en metodikk som binder teknologi, engasjement og medvirkning sammen. Tiltaket vil føre til økt samhandling på tvers i organisasjonen.
  3. Vår tredje satsning er å styrke samspillet mellom det profesjonelle og det frivillige. Våre medlemsorganisasjoner har ulike behov for kompetanse og støtte. Noen har faste driftstilskudd, andre søker flerårige støtteordninger, men de fleste drives gjennom frivillig arbeid og søker støtte til eksempelvis ekstern kurator eller produksjon av utstillinger. Et best mulig samspill mellom det frivillige og det profesjonelle krever målrettede og langsiktige tiltak.

I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått en økning på 195.000 kroner til Norske Kunstforeninger. Det er vi takknemlig for, men med dagens prisvekst betyr det ingen reell økning. Våre satsninger krever ressurser vi ikke har innenfor dagens driftstilskudd. Gjennom et stort søknadsarbeid har vi erfaring med å skaffe eksterne midler, men disse midlene går til enkeltprosjekter og ikke til de større tiltakene som det er behov for.  Det er kun et tilstrekkelig og forutsigbart statstilskudd som kan gi vår drift nødvendig kontinuitet og handlingsrom.

Vi ber Familie- og kulturkomiteen se nærmere på vår budsjettsøknad for 2024, med håp om at økningen i driftstøtten blir reell, når statsbudsjettet vedtas i Stortinget i desember.

Takk!