Gipsavstøpninger av kulturminner i området rundet Spinneriet. Foto rettigheter: Halden Kunstforening

Lørdag 26. mai åpner NåDa-utstillingen i Halden Kunstforening. Gjennom aktiv deltakelse har 28 ungdommer fra klasse 6A på Tistedal skole i samarbeid med profesjonelle kunstnere og pedagoger skapt kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner fra området rundt spinneriet i Tistedal. 26.–27. mai og 2.–3. juni avsluttes prosjektet med en utstilling i Spinneriet.

NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i alderen 12–18 år, som er initiert av Norske Kunstforeninger og gjort mulig gjennom en gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Halden Kunstforening er en av 10 foreninger som er valgt ut til å være med i dette nasjonale prosjektet.

Siden i høst har elevene i Halden sammen med kunstnerisk leder Siri Austeen undersøkt området rundt Spinneriet gjennom sansetegninger, lydvandringer, registreringsteknikker og lydopptak. Ved å se kulturarven gjennom samtidskunstens blikk, har de økt bevisstheten om egen kulturell identitet og stedet de bor. Det har åpnet for refleksjon og diskusjon om tilknytning, historie, samfunn og andre aktuelle problemstillinger.

Portrett i broderi på gammelt stoff. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Avstøpninger av kulturminner

Sammen med Siri Austeen har en elevgruppe designet membraner til egenproduserte høyttalere for en lydinnstallasjon. En annen gruppe har skapt et nytt lydverk om Tistafossen og dets skjulte vesen gjennom hydrofonopptak. Den siste gruppen har laget en kreativ reportasje om Spinneriet og dets omgivelser Da og Nå.

I skogen rundt spinneriet finnes det mange spennende kulturminner i form av bl.a. verktøy, beslag, nagler og hestesko. For at de som kommer etter også skal få mulighet til å oppleve det samme har ingenting flyttet eller fjernet. I stedet har det blitt laget gipsavstøpninger av kulturminnene på stedet. Slaggblokker fra Cathrineholm jernverk som ble benyttet til støttemurer, gav dessuten inspirasjon til flotte linoleumstrykk.

Elevene har også designet nye stoffer med utgangspunkt i gamle fra Spinneriet. Elevenes interesser, bl.a. mobiler, pc-er og tv-er forenkles til geometriske former som settes sammen til et mønster og danner design påvirket av samtiden. Dette overføres til et stort lerret. Kunstneren Glenn Marius Skibsted har hjulpet til med tankeprosesser fra blankt lerret, fargeblanding til ferdig design.

Til Halden Arbeiderblad sier de tre elevene Ingrid Fratzke Eilsø, Thea Josefine Sandberg og Marius Larsen at de har lært mye om både byen og spinneriets historie, samarbeid og om kunst:

– Når prosjektet startet trodde vi heller ikke at kunst kunne være lyd, og i begynnelsen var det litt kjedelig for vi måtte jobbe masse med sansene våre. Men etter hvert så vi at man kan bruke sansene og seg selv til å skape kunst, og vi har lært at vi også i kunsten må lære seg å tenke seg om to ganger. Vi tror det kommer til å bli en flott og interessant utstilling.

Opptak til lydverk om Tistafossen. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Video og historisk vandring

På utstillingen skal også videoen “Urvev” vises. Filmen tar utgangspunkt den gamle barneleken, der man ved hjelp av en tråd og 10 fingre lager ulike fingurer. I den nyproduserte videoen utgjør hver ungdom en finger, og med et stort tau mellom seg lager de vakre figurer.

I forbindelse med NåDa-prosjektet gikk kunstforeningen ut med en etterlysning av gammelt stoff som er produsert på Spinneriet. Avisoppslaget i Halden Arbeiderblad gav resultater, og mange tok kontakt for å låne eller donere bort stoff. Gamle skatter ble hentet fram fra skap og loft rundt om i Halden, og det innsamlede tøyet skal brukes i en installasjon i NåDa-utstillingen.

Kunstforeningen inviterer også til en spennende historisk vandring i området rundt Spinneriet søndag 27. mai kl 16.00 med Svein Norheim. På vandringen vil publikum få være med å lete etter kulturminner og få høre om industrien langs fossen.

Forberedelser til trådleken. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Fakta om NåDa Halden

Utstillingen vises i Scenerommet på Spinneriet, Fosseveien.

Åpningstider for utstillingen:
26.–27. mai kl. 12.00–16.00
2.–3. juni kl.12.00–16.00

Prosjektleder: Mona Espelien
Kunstnerisk leder: Siri Austeen
Pedagogiske ledere: Lejla Cirkic og Hanne Røed
Medvirkende kunstnere: maler Glenn Marius Skibsted, fotograf Guri Dahl og grafittimaler Dennis Creiser Karlsson

NåDa i Halden tar utgangspunkt i kulturminnene knyttet til et gammelt bomullsspinneri, og elevene har vært på besøk på historiske samlinger. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Det gamle spinneriet ved fossen i Tistedalen. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Gipsavstøpning av kulturminne ved Spinneriet. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Bygging av høyttalere til en lydinnstallasjon. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Design av stoff, med utgangspunkt i gammelt tøy fra Spinneriet. Fotorettigheter: Halden Kunstforening

Elevene øver på trådleken, som senere ble filmet og vil vises under utstillingen. Fotorettigheter: Halden Kunstforening