Rose-Marie Huuva, Gieris lieddi I / Őmhetens blomma, 1984. Tekstil, reinskinn, pels og lerret. De samiske samlinger/RDM. Foto: Dan Mariner

Lørdag 7. november kl. 14.00 åpner utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner av Rose-Marie Huuva i Rana Kunstforening. Utstillingen er en del av utstillings- og formidlingsprosjekt  «Voi voi, vi er på utstilling!». Gjennom ti utstillinger presenteres samtidskunstnere fra Sápmi i ti kunstforeninger. Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst / Sámi Dáiddaguovddáš.

Rose-Marie Huuva har vært aktiv som billedkunstner, duojár (samisk kunsthåndverker) og forfatter i over 50 år, og regnes som en ledende stemme i sin generasjon av samiske kunstnere. Hun er utdannet tekstilkunstner, men har etter hvert gått over til å jobbe mer tredimensjonalt og har skapt et særpreget skulpturelt uttrykk. Gjennom å utforske materialer som for eksempel reinskinn, har hun utviklet nye metoder. Utstillingen Refleksjoner viser bredden i hennes lange produksjon, med både duodji (kunsthåndverk), skulpturer og objekter. Verkene er hentet fra samlingene til Samisk Kunstmagasin og Nordnorsk Kunstmuseum, og utstillingen er kuratert av Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk senter for samtidskunst/Sámi Dáiddaguovddáš.

I tillegg vises filmen «Cartographer» av Marek Ranis. Filmen undersøker livet til kunstner, aktivist og dikter Hans Ragnar Mathisen. Han har viet sitt liv, kunst og litterære arbeid til forsvar for urfolks kultur og rettigheter. Filmen tar for seg urfolks universelle opplevelser i kampen for å bevare sin kultur og tradisjonelle livsstil i møte med dramatiske miljøendringer.

Grunnet et lokalt smitteutbrudd av koronavirus i Mo i Rana, må dessverre åpningsarrangementet avlyses og workshopen for skoleelever utsettes. For individuelle besøk holder utstillingen åpent som planlagt 7.–29. november, med åpningstid er tirsdag–fredag 10.00–16.00 og lørdag 12.00–16.00. Om smittesituasjonen bedrer seg, vil vi prøve å få gjennomført det planlagte åpningsprogrammet en annen dag i løpet av utstillingsperioden.

På grunn av smittesituasjonen, har Rana Kunstforening også laget en digital omvisning i utstillingen, som du kan se her:

Detalj av verket Geikkan (1995, Samisk kunstmagasin/RDM) av Rose-Marie Huuva i utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger

Rose-Marie Huuva – Reflekšuvnnat / Refleksjoner
Utvalgte verk fra Samisk Kunstmagasin og Nordnorsk Kunstmuseum
Offisiell åpning: 7. november kl. 14.00 – AVLYST grunnet koronasituasjonen!
Rana Kunstforening, MOment/Helgeland museum, Midtre gt. 1, Mo i Rana
2. november–29. november (første uke bare åpen for skoleklasser)

Rose-Marie Huuva er født 1943 i Gabna sameby i Jukkasjärvi og er i dag bosatt i Kiruna. Rose-Marie Huuva har sin duodjiutdannelse fra Samernas folkhögskola i Jokkmokk og i veving, form og farge fra Jämtslöyds Vävskole i Östersund. Rose-Marie Huuva har deltatt i en rekke utstillinger, både, separat- og i gruppeutstil-linger i over 40 år. Dette har vært i de nordiske landene, men også i fjerne strøk som Japan, USA og Panama. Hun har utgitt flere diktbøker og er fortsatt aktiv.

«Voi voi, vi er på utstilling!» er prosjekttittelen på et utstillings- og formidlingssamarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst. 10 ut-stillinger med 11 ulike kunstnere skal vises i 10 kunstforeninger rundt om i landet frem til desember 2021. I tillegg blir det et formidlingsprosjekt for skoleelever med utgangspunkt i samisk kultur. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Rose-Marie Huuva, Noamak, 1999. Skulptur av reinskinn, selskinn, kobber, metall. Samisk kunstmagasin/RDM. Foto: Dan Mariner

Oversiktsbilde fra utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger

Detalj fra verk i utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger

Oversiktsbilde fra utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger

Detalj fra verk i utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger

Oversiktsbilde fra utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger