Nordhordland Kunstlag er tildelt utmerkelsen Årets Kunstforening 2021 for sin innsats for å øke forståelsen og interessen for samtidskunst. Juryen trekker fram at kunstforeningen aktivt har løftet fram kunstnere med tilknytning til regionen, og at de blant annet har våget å tenke nytt med en utendørs skulpturbiennale.

Utdelingen av prisen foregikk på Gubalari i lokalene til K.U.K. etter avsluttet årsmøte. Nyvalgt leder av Norske Kunstforeninger Stein Helge Mandelid overakte prisen til en overasket leder i Nordhordland Kunstlag, Mette Marei Træland.

Nordhordland Kunstlag har siden oppstarten i 1991 jobbet målrettet og lagt ned stor frivillig innsats for å kunne tilby kunstutstillinger av høg kvalitet og har gjort seg bemerket både lokalt og regionalt. Norske Kunstforeninger gratulerer Nordhordland Kunstlag med en velfortjent pris.

Jurygrunngjeving Årets Kunstforening 2021
Kvart å deler Norske Kunstforeninger ut prisen Årets Kunstforening. Heidersprisen på 30.000 kroner blir tildelt ei kunstforeining som har utmerka seg med nyskapande arbeid eller gode prosjekter, og som kan være til inspirasjon for andre kunstforeiningar.

Det er ingen tvil om at Årets Kunstforening 2021 har satt spor etter seg i lokalmiljøet sitt, i regionen og hos aktørane dei har samarbeida med. Kunstlaget har lenge arbeida godt med utstillingar og program, og har spelt ei viktig rolle i å vekke interesse for kunst og kultur for folk i kommunen. Med prosjektet “Vi vil henge på Frekhaug”  har kunstlaget samarbeida med kommunen, den lokale ungdomsklubben, og fått til storstilt økonomisk stønad frå mellom anna KORO og Kulturtanken. Gjennom prosjektet har dei involvert dyktige kunstnarar til å arbeide med gamle kulturminne i lokalmiljøet, for å skape eit løft i området. Årets Kunstforening 2021 viser seg som eit kunstlag som tør å tenke stort, og som nyttar kunsten til å involvere og engasjere. Resultatet er eit viktig bidrag til å skape eit berekraftig lokalsamfunn som både unge og vaksne ynskjer å leve i.

Årets Kunstforening 2021 er Nordhordland Kunstlag!

Utmerkelsen Årets kunstforening deles ut hvert år i tilknytning til Norske Kunstforeningers årsmøte. Prisen på 30 000 kroner skal gå til en norsk kunstforening som i løpet av foregående år har utmerket seg – enten på grunn av et enkeltprosjekt eller som over tid har markert seg som særlig aktiv, synlig, fantasifull, kreativ, utradisjonell på kunstscenen eller i kulturlivet. Årets kunstforening skal være til inspirasjon og etterfølgelse for andre kunstforeninger. Juryen for Årets Kunstforening består av styret i Norske Kunstforeninger.

 

Kontakt
Mette Marei Træland, leder, Nordhordland Kunstlag, 97 15 96 40, epost@nordhordlandkunstlag.org 
Christian A. Kiøsterud, organisasjon- og informasjonskonsulent Norske Kunstforeninger,
47473243, christian.kiosterud@kunstforeninger.no

 

Mer informasjon
www.nordhordlandkunstlag.org
www.kunstforeninger.no