19 fylker har blitt til 11. Bilde: Regjeringen

Hvilke konsekvenser får regionreformen for de lokale kunstforeningene, kunstsentrene og kunstnerne? Dette er et av spørsmålene på dagsorden når Norske Billedkunstnere, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge sammen inviterer til sitt heldagsseminar «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» våren og høsten 2020.

Norske Billedkunstnere (NBK) har tatt initiativ til en turnerende seminarrekke i 2020, og har invitert Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN) med på laget. I løpet av året vil de tre landsdekkende paraplyorganisasjonene som representerer kunstnerne, kunstforeningene og kunstsentrene gjennomføre til sammen åtte seminarer i de nye regionene.

I tillegg til færre og større fylker, medfører regionreformen flere strukturelle endringer. Mange av oppgavene og midlene som tidligere har ligget til stat, overføres til de nye regionene. Blant annet på kulturfeltet.

Målet med seminaret er således å styrke regional kunstnerpolitikk og å lage møteplasser for de lokale aktørene på kunstfeltet.

–Større kommunale og fylkeskommunale enheter som skal forvalte det visuelle feltet vil ha god nytte av et innblikk i billedkunstneres behov. For kunstnerne er det viktig å vite hvordan regionen vil arbeide med kunst- og kunstnerpolitikk, sier Gyrid Garshol, daglig leder i NBK, som håper at seminarene vil resultere i økt samarbeid og forståelse mellom aktørene i de ulike regionene.

Våren 2020 vil heldagsseminaret finne sted i Trøndelag, Vestfold og Telemark, Rogaland og Vestland, mens det på høsten er Agder, Troms og Finnmark, Innlandet og Viken som vil besøkes. Det er gratis å delta.

Daglig leder i Norske Billedkunstnere (NBK), Gyrid Garshol, håper at seminarene vil resultere i økt samarbeid og forståelse mellom aktørene i de ulike regionene. Foto: Stig Jarnes / NBK

Datoer og påmelding

•• 10. februar 2020 – Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres kl. 12:30)

Påmelding skjer gjennom Norske Billedkunstneres kontaktskjema.
Men forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
Gratis deltagelse.

•• 24. februar 2020 – Telemark Kunstsenter, Skien
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres kl. 12:30)

Påmelding skjer gjennom Norske Billedkunstneres kontaktskjema.
Men forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
Gratis deltakelse.

•• 19. mars 2020 – Rogaland Kunstsenter, Stavanger
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres kl. 12:30)

UTSATT!

•• 8. mai 2020 – Bergen Kunsthall, Bergen
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres ca kl. 12:30)

UTSATT!

•• Høst 2020 – Agder (Informasjon kommer)

•• Høst 2020 – Troms og Finnmark (Informasjon kommer)

•• Høst 2020 – Innlandet (Informasjon kommer)

•• Høst 2020 – Viken (Informasjon kommer)

Program

Programmet vil tilpasses den enkelte region og vil derfor variere noe, men felles for alle programmene er at de vil deles inn i to bolker, hvor del 1 er om regionreformen og del 2 om utstillingsøkonomi. Blant foredragsholderne finnes representanter fra NBK sentralt og NBKs distriktsorganisasjoner, Norske Kunstforeninger, KiN, samt billedkunstnere og politikere. Avslutningsvis vil det bli satt av tid til diskusjon.

Foreløpig program for det første seminaret på Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim 10. februar er følgende:

 

DEL 1 – Regionreformen

1) Hvordan er bildet i den nye regionen? Konkrete endringer, muligheter og utfordringer for billedkunstnerne
Dennis (Kalle) Eriksson, styreleder Trøndelag Bildende Kunstnere

2) Status regionreform på kulturområdet, og Balansekunst – kulturstrategien.
Ingvill Dalseg, nestleder hovedutvalg for Kultur, Trøndelag Fylkeskommune

3) Presentasjon av Norske Kunstforeninger
Anne-Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger

4) Kunstforeningen i den «nye» regionen Trøndelag
Elena Perez, daglig leder i Trondhjems Kunstforening

5) Praktiske konsekvenser knyttet til Regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere

6) Diskusjon

 

DEL 2 – Utstillingsøkonomi

1) Økonomiske prioritering og tiltak hos oss som visningsrom
Daglig leder Randi Brockmann, Trøndelag senter for samtidskunst

2) Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

3) Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring
Katrine Sviland, kommunikasjonsrådgiver i Norske Billedkunstnere

4) Spørsmål, diskusjon

 

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere