Nini Roll Anker, bronsebyste i Molde utført av kunstner Hjalmar Hansen. Foto: Marte Aas

Hvorfor er det så få minnesmerker over navngitte kvinner i det offentlige rom i Norge? 20. juni lanseres boken Fast plass – Norske kvinner på sokkel, som er en unik dokumentasjon over de norske kvinnene som faktisk har funnet veien til en sokkel.

Fast Plass er initiert av Hilde Herming og Nora C. Nerdrum, og var opprinnelig tenkt som et bidrag til Stemmerettsjubileet i 2013 og Grunnlovsjubileet i 2014. Prosjektet er et selvstendig minnesmerke og en erstatning til det offentliges unnfallenhet ved anledningen. Arbeidet som er nedlagt og de funnene som er gjort, er imidlertid et viktig bidrag i en større og pågående diskusjon om minnesmerkers funksjon og betydning for nasjonens kollektive minne og historie. Norske Kunstforeninger har siden 2013 vært samarbeidspartner i prosjektet, og de lokale kunstforeningene har blant annet vært sentrale i registreringen av minnesmerker landet over.

Kollektivt portrett av norske kvinners bidrag

Fast Plass er et prosjekt som innbyr til en refleksjon over representasjon, offentlighet, minnekultur, kunst, historie og politikk. Boken ønsker å hedre de om lag 80 navngitte kvinnene som er registrert. Samlet sett representerer disse kvinnene et slags kollektivt gruppeportrett over norske kvinners bidrag i samfunnsbygging, demokratisering og verdiskaping i et hundreårsperspektiv – fra begynnelsen av 1900-tallet til 2016. Dette utgjør ikke bare en del av Norges kvinnehistorie, men en viktig del av vår nasjonale historie.

Marte Aas har reist omkring i landet og fotografert alle kvinnene, noe som gir boken en helhetlig og visuell identitet. Fast Plass er således også en fotobok med kunstneriske ambisjoner, utover det rent dokumentariske.

Kristin Brandtsegg Johansen er idéhistoriker og forfatter, og har skrevet introduksjonen til alle kvinnene vi møter: Hvem var de, hvem reiste et minnesmerke over dem, og hvorfor? Germanist og kulturhistoriker Helge Jordheim har skrevet en innledning til boken der han diskuterer begrepet minnekultur. Kunsthistoriker Olga Schmedling tar i bokens etterord for seg tematikken og det innsamlede materialet ut fra et både historisk og kunstfaglig perspektiv.

Boken blir lansert på Kunstnernes Hus i Oslo på Gina Krogs 170-årsdag 20. juni. Mer informasjon: Facebook-arrangement for lanseringen

Kunstprosjekter og nasjonalt arkiv

I tillegg til boken vil Fast Plass i samarbeid med Norske Kunstforeninger resultere i kunstprosjekter utvalgte kunstforeninger. I 2016 ble det første prosjektet satt i gang i Kongsvinger Kunstforening. De er sammen med kunstner Ane Sivertsen Landfald nå i gang med å utvikle formidlings- og utstillingsprosjektet med arbeidstittelen Kollektive minnekart. Prosjektet tar utgangspunkt i materiale om historiske og samtidige kvinner og kvinnerelaterte temaer, og lokalbefolkningen inviteres til å bidra med fortellinger.

Kvinnemuseet i Kongsvinger vil dessuten overta ansvaret for det nasjonale arkivet over minnesmerkene.