Oslo Kunstforening har offentliggjort de tre kunstnerne som er nominert til Sparebankstiftelsen DNBs stipendutstilling 2023. Blant de nominerte er Damien Ajavon, vinner av Norske Kunstforeningers debutantpris 2023.

De andre nominert er Kåre Aleksander Grundvåg og Linda Lamignan.

Utstillingen åpner i Oslo Kunstforening 16.november 2023.

Årets tre utstillere representerer ulike praksiser og jobber i forskjellige uttrykk som strekker seg fra tekstil til video, performance og skulptur, men juryen ser likevel flere overlappende orienteringer og interessefelt. Juryleder, billedkunstner Elise Storsveen uttaler:

«Et fellestrekk er en orientering om spørsmål knyttet til opprinnelse, økologi og historiefortelling, og hvordan tradisjonell kunnskap og håndverk kan leses i en samtidig kontekst. Juryen har stor tro på at også årets utstilling vil både utfordre oss som betraktere og utvide våre perspektiver».

Jurymedlemmene nominerer tre kunstnere hver. Det eneste faste kriteriet er at kunstnerne skal ha en tilhørighet til Norge. Av til sammen femten kunstnere blir tre valgt ut til å delta i stipendutstillingen. Mottaker av stipendet på 200.000 NOK annonseres på et eget arrangement i løpet av utstillingsperioden.

Den årlige stipendutstillingen har blitt arrangert av Oslo Kunstforening siden 2008 med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.