Kunstfestivalen Greenlightdistrict 2019 har vann som hovedtema. Foto: Tom Hovinbøle

12. september arrangeres seminaret Brakkvann i Grenland, i et samarbeid mellom kunstfestivalen Greenlightdistrict 2019, Kunstsentrene i Norge og Norske Kunstforeninger. Seminaret vil diskutere klima- og miljøutfordringer knyttet til vann som allmenn ressurs og samtidig se nærmere på kunstfeltet i en lokal og internasjonal kontekst. Kunstnere jobber ofte både lokalt og internasjonalt, og med koblinger mellom steder, materialer og tema.

Seminaret vil med utgangspunkt i vannet som naturressurs, diskutere hvordan vi identifiserer og definerer det lokale, regionale og internasjonale. Med et bredt spekter av foredragsholdere, vil seminaret inspirere til å tenke nytt rundt vannutfordringene vi står overfor.

Videreføring av kunstfestival

Kunstfestivalen Greenlightdistrict startet opp i 2017 etter tildeling fra Norske Kunstforeninger. Festivalen blir videreført med en ny festival 12.–15. september 2019, og arrangeres av Skiens Kunstforening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall Grenland.

Greenlightdistrict bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. I år er vann som allmenn ressurs for bosetting og industri, tematisk omdreiingpunkt. I industriregionen Grenland er problemstillingene mange; hvordan forholde oss til motsetninger mellom industriens interesser og allmennretten, og hvordan kan vi, med ulikt utgangspunkt, arbeide for det beste for naturen og miljøet?

Festivalen har invitert kunstnere der årets tema vann behandles på ulike måter. Vannets fundamentale rolle for alt liv på jorden er velkjent. Like velkjent er de utfordringene vi har med forurensning, gammel og ny, som truer med å bryte ned liv og økosystemer både under og over vannoverflaten.

Med utstillinger, kunstnersamtaler, workshops, seminar, konserter, elvecruise med mer vil festivalen inspirere og invitere til å tenke nytt rundt vannutfordringene vi står overfor.

Hele programmet for festivalen og informasjon om kunstnere finnes på: www.greenlightdistrict.no

BRAKKVANN – det lokale og regionale i et internasjonalt perspektiv

Sted: Ælvespeilet, Sal 1, Storgata 164, Porsgrunn.
Seminarvert Per Odd Bakke

10.00

Registrering. Kaffe, te, frukt.

10.30

Velkommen ved Greenlightdistrict

10.40

Velkommen ved Kunstsentrene i Norge og Norske Kunstforeninger

10.50

Et overordnet perspektiv på vann, samfunn og kunst ved Terje Tvedt

11.30

Acoustic Climate Change: current insights into noise impact on marine animals ved Hans Slabbekoorn (NL)

12.10

Lunsj

13.00

The New Wild ved Franziska Klose/ADKV (DE)

13.20

Free River Zone ved Till Krause. Presentasjon av den tyske paraplyorganisasjonen for kunstforeninger og kunsthaller Tyskland ADKV (DE)

13.40

D.C.A, Kunstsentrene i Norges franske søsterorganisasjon, ved Étienne Bernard (FR)

14.20

Pause

14.35

Reclaiming Vision (2018) – video av Marjolijn Dijkman (NL) og Toril Johannessen

15.05

Den siste istid ved Eyvind Bagle

15.35

Forurenset sjøbunn og mikroplast i Grenlandsfjordene ved Per Erik Schultze

16:00

Praktisk informasjon og billetter

Styremedlemmer/ansatte i kunstforeninger tilknyttet Norske Kunstforeninger kan delta på seminaret til spesialpris, velg da billettkategori student/kunstner ved billettkjøp.

Priser:

  • BRAKKVANN seminar med lunsj: 550,-
  • BRAKKVANN seminar med lunsj student/kunstner: 300,-

Kjøp billett på www.elvespeilet.no Lunsj er inkludert i prisen, og det er mulig å velge vegetar-lunsj når du kjøper billett.

Hele programmet for festivalen og informasjon om kunstnere finnes på: www.greenlightdistrict.no Du kan også kjøpe billetter til andre arrangementer under festivalen på www.elvespeilet.no

Dersom du trenger hotellovernatting, anbefaler festivalen overnatting på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien, da kveldsprogrammet for festivalen foregår i Skien. Alternativt kan du bo på Hotell Vic i Porsgrunn.

Clarion Collection Hotel Bryggeparken
Enkeltrom: 1290
Dobbeltrom: 1490
Inkludert frokost og kveldsmat. Bestill rom direkte hos hotellet på e-post: cc.bryggeparken@choice.no Oppgi kode «Greenlight» ved bestilling.

Hotell Vic, Porsgrunn
Enkeltrom: 800
Dobbeltrom: 1000
Inkludert frokost og kveldsmat. Bestill rom direkte hos hotellet på e-post: booking@vichotel.no

Jana Winderen er en av kunstnerne som deltar på kunstfestivalen Greenlightdistrict 2019. Foto: Tom Hovinbøle

Bidragsytere seminar

Terje Tvedt er historiker, professor, forfatter og filmskaper. Han er en av verdens fremste eksperter på vannets betydning for ulike samfunn. Han har skrevet bl.a. boken; Reiser i vannets fortid og fremtid, som tar for seg vannets betydning på kloden. Tvedt viser at til tross for det moderne menneskets” vannblindhet,” er dagens samfunn mer avhengig av vann og av å kunne kontrollere det enn noen samfunn før oss.

Hans Slabbekoorn (NL) is associate professor at the Institute of Biology at the Faculty of Science, Leiden University. He works on Avian Communication, Animal Personality, Circadian Rhythms and Fish Stress Physiology. Over the last decade his main research interests have focused on the fundamental understanding of noise impact on animals and the development of applied insights for noise impact assessments in air and water. He works with students in urban and rural habitat, and territorial waters, in the Netherlands and neighbouring countries.

VIDEO: Reclaiming Vision (2018) Marjolijn Dijkman (NL) & Toril Johannessen (Commissioned by The Munch Museum for Munchmuseet on the Move, 2018).
Captured through a light microscope, ‘Reclaiming Vision’ features a diverse cast of microorganisms, sampled from brackish water, alongside algae, cultivated in a lab. The film reveals various processes in the water that are hidden to the naked human eye. By investigating the brackish water, its inhabitants, its properties, and the traces left by human activities, the film is a reflection upon the relationship we humans have with our surroundings, especially through what we cannot see.

Toril Johannessen er bosatt i Tromsø. Johannessen har mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen. I sin kunstpraksis utforsker hun krysningspunktet mellom kunst og vitenskap, og hennes kunstverk og installasjoner har gjerne referanser til vitenskapelig forskning eller vitenskapshistorie.

Marjolijn Dijkman( NL) Dutch artist living in Brussels. Graduated from the free media department at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam in 2001, finished a post graduate course at the Piet Zwart Institute in Rotterdam in 2003 and was a researcher at the Jan van Eyck Academy in Maastricht in 2006 – 2007.

Franziska Klose (DE) German artist and photographer. Education from Bauhaus Universität Weimar, École des Beaux Arts Genève, and Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Klose artworks explore post-industrial nature and contemporary landscapes within the context of time and culture. They span photography, artist books and field recordings.

ADKV Presentasjon av den tyske paraplyorganisasjonen for 300 kunstforeninger og kunsthaller i Tyskland, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV).

D.C.A ved Étienne Bernard (FR) D.C.A. (Association Française de Développement des Centres d’Art Contaimporain) er Kunstsentrene i Norges franske søsterorganisasjon, etablert i 1992. D.C.A. samler i dag 50 kunstsentre, et nettverk av visningssteder som strekker seg rundt i hele Frankrike. Flere av de franske kunstsentrene ble, som de norske, etablert så tidlig som på 1970-tallet og representerer i dag en unik lokal og regional kulturhistorie i et land hvor kunstfeltet har vært sterkt sentralisert. Som forening, med ulike utfordringer og forsøk på å få større nedslagsfelt og tyngde på det franske kunstfeltet, har D.C.A i dag viktige oppgaver med å vise og formidle samtidskunst, både sentralt og regionalt i Frankrike.

Per-Erik Schulze er fra Kragerø, utdannet marinbiolog fra James Cook Universitetet i Australia samt Universitetet i Oslo. Aktiv i miljøbevegelsen siden 1987. Ledet giftkampanjetoktene til Naturvernforbundet langs norskekysten i 1998 og 1999. Han er medlem i KLIFs nasjonale konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn. Særlig opptatt av mikroplastproblematikk langs kysten av Telemark.

Eyvind Bagle er utdannet historiker og PhD-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Han er seksjonsleder ved Norsk Maritimt Museum i Oslo og har tidligere bl.a. vært direktør ved Kistefos-Museet. Bagle arbeider med et PhD-prosjekt under tittelen. Den siste istid. som tar for seg produksjon og eksport av is fra Telemarkskysten og Oslofjord området på slutten av 1800-tallet.