Norske Kunstforeninger gratulerer Kunstnergruppen Alt Går Bra med å bli en del av Nasjonalmuseet samling og takker for samarbeidet i prosjektet Den Norske Idealstaten. Etter å ha vært vist i flere kunstforeninger var verket med i åpningsutstillingen Jeg kaller det kunst i det nye Nasjonalmuseet og er nå innkjøpt og er dermed blitt en del av museets faste samling.

Norske Kunstforeninger har samarbeidet med Kunstnergruppen Alt Går Bra i prosjektet Den Norske Idealstaten. Prosjektet er basert på intervjuer og samtaler med spørsmålet «Hvordan ville et norsk idealsamfunn ha sett ut?» Kunstnergruppen reiste i perioden 2017 og 2019 rundt til ulike steder i Norge og hadde samtaler med folk i bygd og by.

Vi spurte Alt Går Bra hva de tenker om den reisen Den Norske Idealstaten har hatt fra samtaler til å være en del av åpningsutstillingen i Nasjonalmuseet og så ende opp i museets samling?

-Vi satte oss ned og pustet dypt ut. Og vi sa til hverandre: Tror du ikke at all denne kritikken, dette at kunsten har tatt jobben med å kritisere alt og ingenting, er litt for enkelt? Dessuten; har ikke kunstnere holdt på med dette allerede i femti eller hundre år? Vi begynte å lure på om vi egentlig har forbedret noe særlig på denne måten. Hvor effektiv har denne kritikken vært? Har ikke det å produsere kritiske kunstverk bare gjort oss bitrere og gitt oss flere rynker? Det intelligente spørsmålet å stille oss selv var: Ville det ikke være morsommere, og på samme tid mer utfordrende, å arbeide med et positivt prosjekt, et prosjekt med mål om å konstruere noe?

Vi tenkte på Platons Staten, på hvordan Platon iscenesatte konstruktive debatter om et rettferdig samfunn. Men vi kunne ikke ta fatt på et slikt prosjekt isolert i atelieret. Vi bestemte oss derfor for å dra ut i verden og møte folk, og slutte å tenke at folk mener dette og hint, folk liker ditt, men ikke datt; vi ville finne det ut selv. Spørsmålet var bare hvordan vi kunne nå frem. Kunstens arenaer slik de eksisterer i dag, samler bare en viss type folk. Vi bestemte oss for også å benytte oss av noen av disse, men i tillegg å oppsøke hverdagsarenaer som barer og kafeer, kirker, sportsklubber, supermarkeder og kjøpesentre, skoler, ungdomsklubber og eldresentre. Over hele landet, på både større og mindre steder.

Den store overraskelsen var at folk virkelig var villige til å engasjere seg i både kunst og filosofiske spørsmål, uansett alder, bakgrunn og geografisk tilholdssted. Vi møtte våre egne begrensninger og vår egen negativitet i døren, og innså hvor lite forberedt vi var på å møte en slik åpenhet.

Det mest rørende øyeblikket i hele Den norske idealstaten-prosjektet fant sted på barneskolen i Ålvik. Vi hadde lest fra Platon med alle klassene, bortsett fra med førsteklassingene, vi tenkte de var for små. Men etter at læreren insisterte forsøkte vi oss likevel, og for en overraskelse! Små hender strakte seg ivrig opp i været, og de små beina til en liten gutt kravlet seg opp på pulten, mens han ropte: «Jeg vet hva filosofen forsøker å si!».

Så det er dette Nasjonalmuseet kjøper: En beskjed fra folk i alle aldre, fra alle kriker og kroker i landet, som ville være med på moroa og utfordringene ved å bygge noe sammen.

Arbeidet med prosjektet Den Norske Idealstaten ble startet av Alt Går Bra i 2017 og ble en del av et pilotprosjekt initiert av Kulturrådet i 2020 som hadde som formål å prøve ut nye metoder for å nå ut til et større publikum og øke salget av kunst. Norske Kunstforeninger gikk inn som samarbeidspartner i prosjektet i 2021, med mål om å engasjere et mangfoldig publikum, inspirere til nye typer samarbeid mellom kunstnere og kunstforeninger og utvikle modeller som kan styrke kunstforeningene. Utstillingen har blitt vist fram i Alta Kunstforening, Sandefjord Kunstforening, Skiens Kunstforening og Trondhjems Kunstforening i 2021 og 2022. På hvert utstillingssted har Alt Går Bra vært til stede for å dele sine formidlingsstrategier med kunstforeningen.

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som arbeider i krysningspunktene mellom kunst, filosofi og historie. Prosjektene deres har som mål å bryte ned barrierene mellom samtidskunst og det brede publikum, med formidling av komplekst innhold. Et viktig element i dette, er samtaler og innsamling av informasjon utenfor de tradisjonelle kunstarenaene.

Norske Kunstforeninger gratulerer ​med innkjøpet!

 

Les mer om prosjektet Den Norske Idealstaten

Les mer hos Nasjonalmuseet

 

Foto: Alt Går Bra